Hirdetés

 

Hirdetés

 

Mi a betegség? És mi a gyógyító dolga?

Az orvostudomány napjainkban az embert biokémiai laboratóriumnak tekinti, amit csúcstechnológiájú műszerekkel kell megismerni és a legkorszerűbb szintetikus vegyületekkel lehet meggyógyítani. Hol vagyunk már a kezdetektől, III. Amenhotep fáraó korától...

Ő még kollégájától, a babiloni uralkodótól levélben kérte Istár istennő gyógyító szobrát régóta tartó, kínzó fogfájására. Az orvosi szemlélet, ezzel együtt a gyógyítás fejlődése tehát az ókortól napjainkig nagy ívet járt be.

Hol az igazság? Mi vezet el a valódi gyógyulásig? Mi a Betegség? Mi is az Egészség? Mi a gyógyító dolga a gyógyulás folyamatában? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kell válaszolni ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, mi a valós érdekünk ebben az életnek nevezett színdarabban, és választani tudjunk a felkínált lehetőségek közül.

Az összefüggések vizsgálata nélkül

Minden gyógyító abban hisz, hogy a gyógyítás legfőbb eszménye az egészség gyors, kíméletes, szelíd módszerekkel történő, tartós helyreállítása. E szerint nyilvánvaló a szükségessége a természettel harmóniára törekvő, analógiás megfeleltetésekben, szintetizálva, azaz horizontális és vertikális irányban (anyagi és lelki síkon) egyaránt gondolkodni tudó szemléletmódnak.
Miért mondjuk mindezt?

Az akadémiai orvoslás hozzáállása, hogy a betegségeknél közvetlen érzékszervekkel tapasztalható és bizonyítható okokat keres, és a tüneteket kezeli. A betegségeket lokális problémaként fogja fel, a tünetek közötti összefüggéseket nem vizsgálja. Tüneteket nyom el, kórokozókat öl. (Mintha az autóban kicsavarná a hibát jelző lámpácskát – és a probléma ezzel megoldva.) Egy példa: baloldali migrénes fejfájásra szintetikus gyógyszer a fájdalomcsillapító Kefalgin.

Tünetek helyett az ember kezelése

Ezzel szemben a holisztikus szemlélet szerint az orvos az embert egységében kezeli, a gyógyításhoz nem egy diagnózis vezet, hanem a tünetek értékelése, szintetizálása, rendszerezése, a diszharmónia szintjeinek megállapítása és a terápia testre szabása hoz segítséget a gyógyuláshoz. A középpontban az ember van, nem pedig a betegség. Nem betegségek vannak, hanem egy beteg ember. A gyógyuláshoz mindig szükséges a beteg aktív gyógyulni vágyása, közreműködése.

Lássuk csak még egyszer az előbbi példát: a migrén oka lehet a máj-epe rendszer túlműködése, az elfojtott harag. Terápia: homeopátiás szer, Chamomilla C15.

Nézzük, mit is jelent valójában a holisztikus szemlélet, így közelebb juthatunk a biológiai fogászat lényegéhez. Ebben segít nekünk a rendszerelméletek eredménye, aminek alapján megállapíthatjuk, hogy az ember egy olyan bonyolult működési folyamatokból és rendszerekből álló nagy egység, ami tudományos módszerekkel, egzakt módon nem modellezhető.

Emiatt a holisztikus szemléletű medicina az embert intuitív, tapasztalásos módszerekkel modellezi. Ez tudománytalannak vagy áltudományosnak tűnik azok számára, akik az embert a hagyományos szemléletmód alapján közelítik meg.


A részek összessége nem azonos az egésszel

Az ellentétes szemléletmódok közeledését a rendszerelmélet tudományos megállapításai segíthetik.

A rendszerelméletek első zseniális felismerése az a megállapítás volt, hogy a részek összessége nem azonos az egésszel, hanem az egész egy minőségileg magasabb kategóriát képvisel.

Ezért nem lehet a részeket önállóan vizsgálni és befolyásolni a működésüket úgy, hogy ne lennénk tekintettel a nagy egészben zajló akciókra, reakciókra, összefüggésekre, kölcsönhatásokra.

Az egész a rendszer, a rész az elem ebben a megfogalmazásban. Az elemek kölcsönhatásban vannak egymással, és a kölcsönhatásban vannak a külvilággal, amely szakadatlanul változik, ezért nincs elszigetelt rendszer, amely mindig ugyanúgy reagál, és kiszámítható, modellezhető. Az ember is úgynevezett nyílt termodinamikai rendszernek tekinthető, ahol a környezettel való állandó kölcsönhatás, illetve a működését minden másodpercben befolyásoló külső-belső körülmények miatt a rendszer mindig a negatív entrópia, azaz a szuper rendezettség irányába törekszik, hogy fenntartsa viszonylagos állandóságát, elkülönültségét. Ezt a rendezettséget, mondhatjuk, harmóniát a tudat, az intelligencia, modern nevén az információ biztosítja az ember számára.

Ha elválik a testtől az anyag felett álló rész

Ez azt jelenti, hogy ha a fizikai testtől, az anyag felett álló rész (lélek, szellem) hirtelen elválik, a rendezettség fenntartójának hiánya miatt a lebontó, a rendezetlenség (entrópia) irányába indulnak a folyamatok: elkezdődik a test oszlása.

Az ember ráadásul rendszerek összességéből áll: rendszer az emberi test; rendszer az egyes testrészek, belső szervek, mint pl. a máj; rendszer a májon belül a májsejt; a sejten belül bármelyik molekula; a molekulán belül bármelyik atom. De a másik irányba haladva is rendszerekbe van illeszkedve az ember, ilyenek: a család, a társadalom, az összes lény együttese, a Föld, a naprendszer, a teljes univerzum. Mindegyik egy-egy rendszer, összességükben pedig egy nagy rendszer a mindenség. Ebbe értsük bele Niels Bohr és Werner Heisenberg Nobel-díjas tudósok szerint az emberi tudatot is.

Amint fenn, úgy lenn

Persze ezek nem újkeletű eszmék, csak újra felfedezett gondolatok, amiket már a 4000 évvel ezelőtt élt egyiptomi tudós pap így jegyzett le a Smaragdtáblára:

„Való igaz, hamisság nélküli és teljességgel bizonyos, hogy ami lent van, teljességgel megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, teljességgel megfelel annak, ami lent van, hogy az Egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsuk.” (Hermész Triszmegisztosz)

Tehát még egyszer, hogy érthető legyen: minden elem (pl. szerveink) valamilyen nagyobb rendszer része, és az elemek is rendszerek összességeként egymásra hatnak. A fogak és a szájüreg az akupunktúra rendszerében energetikai kapcsolatban állnak a szervezet többi részével. Ezt az összefüggésrendszert ismeri és alkalmazza munkája során a biológiai fogorvos.


Ezekben a kapcsolatokban hol serkentő, hol gátló hatások érvényesülnek, melyek végigszaladnak az egész szervezeten, végül pedig az inger keletkezési helyén megnyilvánulnak. Például egy hőinger hatására, ha égető, elrántjuk a kezünket, de ha kellemesen cirógató, még inkább odatartjuk.

Ezek az úgynevezett pozitív (serkentő) és negatív (gátló) visszacsatolások tartják egyensúlyban a rendszert, kompenzálva a kiindulási hatásokat.
Ezért mondhatjuk azt, hogy az egész több a részek összességénél.

Egy 1978-as publikáció alapján tudjuk, hogy az emberi tudat is képes ezeket az önszabályozó folyamatokat befolyásolni. Vérnyomásmérő készülékeket (Holter készülék) 24 órán keresztül hordó embereknél figyelték meg, hogy mentálisan képesek a saját vérnyomásukat megváltoztatni. Ez mutatja a betegségek pszichés eredetének lehetőségét, amit attól kezdve a hivatalos orvostudomány is figyelembe vesz.

Biológiai (vagy komplementer) fogászat

Jó alaposan körbejárva a holisztikus gondolkodás alapjait, már érteni lehet az alapvető különbséget az akadémiai (tudományos) és a természetgyógyászati (holisztikus) szemléletmód között. Nagyon fontos ezekről tudni és elfogadni az egységes szemléletet, mert csak ennek alapján érthető és követhető a gyógyító erőfeszítése, máskülönben a kezelés csak felesleges idő-, energia- és pénzráfordítás lesz.

A biológiai vagy (tudományos körök számára elfogadhatóbb nevén) komplementer fogászatnak is a fenti alapvető gondolkodásmódot kell követnie ahhoz, hogy a munkaterületét, a szájüreget is ebben az összefüggésrendszerben tudja látni.

Mindennek alapján így definiálható a biológiai fogászat: a fogászat tudományának holisztikus szemlélettel átitatott, természetgyógyászati módszerekkel dolgozó irányzata.

A tüneteket, információkat szintetizálva, összefüggéseket keresve jut el a betegség okához. Szelíd természetű gyógymódokat választ, amelyek a szervezet szabályzó, öngyógyító folyamatait támogatják, reaktiválják, és a beteg aktív közreműködését igénylik.

Dr. Gergely Ákos
fogorvos

Biológiai fogászat, elektroakupunktúra, homeopátia
1123 Bp., Kékgolyó u. 15/b. Tel: (1) 355-4618.
E-mail: drgergelyakos@freemail.hu

(Folytatjuk)

Hirdetés

 

Videó ajánlatunk

Biofizikai állapotfelmérés felsőfokon
A videóhoz kattintson a képre!

Hirdetés

 

Videó ajánlatunk

Zöld élelmiszerek szerepe a fogyókúrában

Hirdetés

 

Heti horoszkóp

Heti horoszkóp

Eseménynaptár (ma és holnap)

Találkozzunk a Facebookon is!

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés