Hirdetés

 

Hirdetés

 

A Jupiter archetípusa

Elérkeztünk azon archetípusok körébe, ahol egyre kisebb a személyes tartalom jelentősége, és a kollektív jelentéskör válik dominánsabbá. Megkezdjük utazásunkat a kollektív tudattalan mélyebb rétegei felé, a pszichének abba a régiójába, ahol minden archetípus gyökerezik.

Míg a sorozat eddig tárgyalt archetípusai a hozzájuk kapcsolódó személyes élmények révén kiemelkednek a kollektívból („tudatközelivé” válnak), addig az ezután következő öt archetípus megőrzi kollektív jellegét.

Leírásukban a továbbiakban is mitológiai karakterük fog segíteni, de érdemes formai meghatározottságukra is figyelni, hiszen tartalmi jellegük a különböző korokban és kultúrákban eltérő lehet. C. G. Jung erről így ír:

„Ismételten szembetalálom magam azzal a félreértéssel, hogy az archetípusok tartalmilag meghatározottak, azaz tudattalan képzet-félék volnának. Ezért hangsúlyoznom kell: az archetípusok nem tartalmilag, hanem csupán formailag meghatározottak, mégpedig csak nagyon feltételes módon... Az archetípus önmagában véve üres, formális elem, mint valami facultas praeformandi, a képzetformának a priori adott lehetősége. Nem a képzeteket öröklik, hanem a formákat, amelyek e tekintetben pontosan megfelelnek a szintén formálisan meghatározott ösztönöknek ”

Zeusz, az intellektuális patriarcha

Zeusz (római nevén Jupiter) a görög mitológia főistene volt Az olümposzi világrend megteremtője, az égbolt és az egész világ fölötti uralom birtokosa. „Mennydörgő”, „fellegtorlaszoló” égisten, a patriarchális hatalom képviselője, az államiság, a rend, az erkölcs megtestesítője. Erős, befolyásos és támogató isten, amennyiben betartjuk a szabályait. Nagy akaratú, szellemi ideákat, absztrakciókat képviselő intellektuális patriarcha.

Az asztrológia önismereti modelljében a tipikusan férfielvű archetípus. Jellemző rá a jövőorientáltság, az optimizmus, a sikerorientáltság, a nagyvonalúság, a jovialitás, a kalandvágy, az aktivitás, a mozgékonyság, a dinamizmus, a lendületesség, a lelkesedés, a filozofikusság, a moralizálás.

A teljesség, a bölcsesség, az etika, a vallás, a tisztelet, a gazdagság szimbóluma is. Ha a horoszkópunkban valamely más archetípussal kapcsolatba kerül, akkor azt felértékeli. Férfielvű energiája hatására azonban könnyen esünk át a „ló másik oldalára”, ami túlzásokban, nagyképűségben, térítő hajlamban, előítéletekben, szerénytelenségben, arroganciában, fanatizmusban és beképzeltségben érhető tetten. Fritz Riemann a következőképpen figyelmeztet erre a lehetőségre: „Nincs annál veszélyesebb, mint amikor az ember azt hiszi, hogy közel van az igazsághoz. Minden felismeréssel egyre kevélyebb lesz, másokat is fel akar világosítani, és gyorsan felveszi a misszionárius szerepét.”

A Jupiter archetípusához a következő szerepek kapcsolhatók:

  • a dinasztiaalapító király; hatalommal és befolyással, távlatokkal, a bizalmát elnyerők életében támogatással, biztatással
  • a lendületet adó, a sikerorientált, a céltudatos
  • a prédikátor, a (patriarchális) erkölcs szószólója
  • a támogató és befolyásos apa vagy férfitárs

Emeljünk ki a fentiek alapján néhány meghatározó fogalmat a Jupiter archetípus gazdag analógiaköréből.

A támogató morális férfi szerepe

Mivel a görög mitológia szereplőinek nagyrészt Zeusz az apja, így ő lett az öreg, fehér szakállú, értelmet és célt adó bölcs öregember archetípusa. Ő a gondviselő Jóisten; ő az ajándékot hozó titokzatos, szigorúan jóságos Mikulás. Ő a hatalmas, céltudatos, jó ügyet szolgáló Gandalf, a varázsló „A Gyűrűk ura” kalandos világából. Aktivitásában és férfielvűségében azonos az előző részben tárgyalt Mars/Árész archetípussal.


Ő is egy lehetséges férfiszerep, illetve belső férfikép (animus), ugyanakkor a fiatalos, izgága, „rövid távú” Marssal szemben a Jupiter az érett férfi archetípusát képviseli. Kapcsolódása a tudatközeli archetípusokkal sikerorientálttá, magabiztossá, messze tekintővé, optimistává teszi azokat. Ám vigyázat, a tranzakció analízisből ismert állítás – az „én OK vagyok” – könnyen csap át nagyképű meggyőződésbe!

Hódító férfielvet képvisel, ám mindig vállalja a felelősséget is a kapcsolataiért. Tartós elköteleződéseket viszont akkor köt, ha az stratégiai szempontból számára előremutató.

Zeusznak mindennél előbbre való isteni feladata volt a nemzés és a teremtés. Fontos, hogy szerelmei és gyermekei többségében elvont fogalmak. Métisztől (Bölcsesség) születik Athéné. Themisztől (Jogrend) születnek a moirák (Klothó fon – Lakheszisz kiméri a fonalat – Atroposz elvágja) és a hórák, a társadalmi rend istennői (Eunómia a törvényesség – Diké az igazságosság – Eiréné a béke). Mnemoszünétől (Emlékezet) születik a kilenc múzsa (hét művészet + történetírás + csillagtudomány). Létóval nemzi a Napot és a Holdat (Apollón, Artemisz), Maiával a Merkúrt (Hermész) és Hérával a Marsot (Árész).

Elvonatkoztatás, absztrakció

A Jupiter a psziché jelképalkotó képességét is képviseli. Bár képes elnagyolni a valóságos „igazságot”, mégis hitet, reményt és értelmet ad az életnek. Késztetést ad egy magasabb értelmű rend iránt, vagy aziránt, hogy kapcsolatba kerüljünk valami önmagunknál nagyobb szabásúval.

A Merkúr archetípusánál megemlített ismeretrendezésen túl a helyes döntések, illetve egy magasabb szintű ítéletalkotás érdekében szükségünk van a Jupiter által képviselt szintézisalkotásra vagy elvonatkoztatásra. Így kollektív archetípus létére személyes jelentősége megnő, hiszen fontos szerepet kap az összefüggések felismerésében.

A jupiteri álláspont szerint, ha az egészről tudok valami lényegeset, akkor nem baj, ha a részleteket nem ismerem jól. A Jupiter felépít egy absztrakciót, egy szimbolikus észlelést: a labdáról eszembe jut egy forma (kör) és egy formáról (háromszög) a háztető. A jupiteri elvonatkoztatás segítségével tehát értelmezem az információkat.

Morál, világnézet

A Jupiter archetípusa szabaddá tesz, elsősorban az Erkölcs teljesítése által. A Jupiter a belső megvilágosodás és a szellemi látókör kiterjesztése által joviális világnézet kialakulását segítheti elő. Dominanciája elsősorban a bölcselet, a szellemi fölény dominanciája. Megmondja, mi „jó” és mi „rossz” – de látnunk kell, hogy e fogalmak viszonylagosak, tudatunk álláspontjától függ a megítélésük. A jó mindig a rosszhoz képest jó, ráadásul a hétköznapok szintjén a legtöbb esetben inkább a számunkra kedvező és kedvezőtlen között teszünk különbséget az erkölcsi értelemben vett jó és rossz helyett.

Tick Ervin
asztrológus
Stellium Asztropszichológia
Tel.: (30) 534-9183
www.stelliumpress.hu

(Felhasznált szerzők: Hajo Banzhaf, Jean Shinoda Bolen, Marie-Louise von Franz, C. G. Jung, Kerényi Károly, dr. Süle Ferenc)

A sorozat következő részében folytatjuk kalandozásunkat a kollektív archetípusok világában és megismerkedünk a Szaturnusszal.

Hirdetés

 

Videó ajánlatunk

Biofizikai állapotfelmérés felsőfokon
A videóhoz kattintson a képre!

Hirdetés

 

Videó ajánlatunk

Zöld élelmiszerek szerepe a fogyókúrában

Hirdetés

 

Heti horoszkóp

Heti horoszkóp

Eseménynaptár (ma és holnap)

Találkozzunk a Facebookon is!

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés