Otthonunk – elektroszmog nélkül (3.)

Mérés és határértékek

Az alacsonyfrekvenciás elektromágneses erőterekkel kapcsolatban a hivatalos álláspont is sokkal szigorúbb, mint az elektromos erőterekre vonatkozó. Míg a lakosság esetében javasolt határértékek elektromos erőtereknél a munka-egészségügyi határérték felét teszik ki, addig az elektromágneses erőterek esetében ez csupán az egyötöde. A WHO az alacsonyfrekvenciás erőtereket (a gyermekkori leukémia kialakulását vizsgálva) hivatalosan a „lehetséges rákkeltő kategóriába sorolta”!

Mások mellett a radiesztéziával foglalkozó szakemberek is nagy figyelmet fordítanak a lakásokban található mágneses erőterek felderítésére, ami speciálisan erre a célra kifejlesztett mérőműszer segítségével lehetséges. Alacsonyfrekvenciás elektromos erőterek esetében különállóan kell vizsgálnunk (mérnünk) az elektromos és a mágneses erőtereket. Az elektromos térerősséget V/m-ben, míg a mágneses térerősséget nT-ben (nanoTesla) mérjük. Szervezetünkre gyakorolt káros információs hatása radiesztéziai módszerekkel is mérhető. A hivatalosan elfogadott egészségügyi határértékek és az épületbiológusok által javasolt határértékek ebben az esetben is jelentősen eltérnek egymástól. Magam az épületbiológus szakemberek ajánlásait tekintem iránymutatónak.

Lakáson kívüli források

Első lépésként ellenőrizzük, hogy lakóhelyünk közelében található-e távvezeték, transzformátor állomás vagy nagyteljesítményű elektromos vezeték. Az ezekből a rendszerekből származó alacsonyfrekvenciás mágneses erőtér akadálytalanul behatolhat otthonunkba, és ez ellen sajnos nem sokat tehetünk. (Ha a kedvünkért kikapcsolnák vagy megszüntetnék a távvezetékeket, egy csapásra megszűnne az általuk okozott elektroszmog, és ezzel együtt egész lakókörzetek vagy települések is mentesülnének az elektromosság káros hatásaitól. Kérdéses azonban, hogy az ott lakók jó néven vennék-e ezt…) Külső források esetében célszerű pontos mérésekkel megállapítani, hogy a lakás vagy ház mely része szennyezett, és hálóhelyünket arra a területre áthelyezni, ahol ez a káros hatás a legkisebb. Az elektroszmog káros információs hatását radiesztéziai eszközökkel feltétlenül csökkenteni kell. Ha az egész ház vagy lakás nagymértékben szennyezett, nincs más teendőnk, mint keresni egy, a környéket jól ismerő ingatlanirodát…

Sok esetben azonban nincs látható jele a külső alacsonyfrekvenciás mágneses forrásnak. Társasházakban, lakótelepeken nem tudhatjuk, hogy milyen készülékek, elektromos rendszerek működnek a falak túloldalán. A szomszéd lakó lehet, hogy pont az ágyunk melletti fal túloldalán tartja kedvenc aranyhalait, és mi hosszú éjszakákat töltünk a levegőztető rendszer elektromágnese által keltett 2-3 méter átmérőjű, erős elektroszmogban.

Felméréseim alkalmával egy érdekes esetben a mérőműszer extrém intenzitású mágneses teret jelzett. A szobában látszólag semmi sem indokolta ennek a mágneses térnek a létezését. Hogy megállapítsuk az erőtér forrását, lekapcsoltuk a lakás főbiztosítékait és így kiderült, hogy az okot a falakon kívül kell keresni. Érdekes volt, hogy a ház környezetében szemmel látható okot nem találtam. A műszeres vizsgálat viszont hamarosan fényt derített az elektroszmog forrására. Az ok egy ártalmatlannak tűnő gázcső volt, amelyben – a szomszédban működő hibás elektromos készüléknek „köszönhetően” – a gáz mellett áram is folyt.

Az elektromos hiba elhárításával az elektroszmog teljesen megszüntethető volt, és nem mellesleg megszűnt egy életveszélyes állapot is. Ebből az esetből is látszik, hogy mennyire fontos lakásunk körültekintő, műszeres vizsgálata.

Lakáson belüli források

A lakosság részéről sok aggodalom tapasztalható az energiaellátó rendszerek, távvezetékek miatt, bár sok esetben az ezek által keltett mágneses erőtér kisebb, mint a lakásokban található kisfeszültségű rendszerek okozta mágneses erőtér.