Hirdetés

 

Hirdetés

 

A hipnózis allergiát is gyógyíthat

Tudjuk, hogy a kissé titokzatos hipnózis sokféle testi és lelki betegség gyógyításában nyújthat hathatós segítséget. Ezzel a módszerrel sikeresen kezelhetők különféle neurotikus panaszok, pszichoszomatikus problémák. Kevésbé ismert, hogy az allergia pszichés eredetű fajtái is.

Dr. Bíró Gyulával (NLP oktató, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, módszerspecifikus hipnoterapeuta, a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetének egyetemi oktatója) e tudományág lehetőségeiről, eredményeiről beszélgettünk.

- Változott-e napjainkra a hipnoterápia újkori alkalmazása, és miben áll annak célja, technikája?

- A módszer 20. század eleji alkalmazásához képest mára nagy és sokfajta változás történt. A kezdetekkor általánosan az autoriter hipnózis technikát alkalmazták. Leginkább azok a személyek voltak hipnotizálhatók, akik valamilyen parancsuralmi társadalmi közegben éltek, vagyis a parancsok végrehajtására szocializálódtak. Különösen jellemző volt ez a katonai felfogás szerint nevelő népeknél, mint például a korabeli porosz vagy orosz társadalomban. Gogol A köpönyeg című novellája kiválóan érzékelteti ezt az alárendelt viszonyt, amikor bemutatja Akakij Akakijevics kapcsolatát a rangos úrhoz.

Ezzel a módszerrel kezelték akkoriban az alkoholistákat és a hisztériásokat. Freud, aki Janet klinikáján tanulta a hipnózis technikáját, nem értett egyet az autoriter módszerrel, ezért hamar felhagyott annak tanulásával. Úgy gondolta, hogy más technikák alkalmazásával páciensei sokkal személyesebb dolgokról számolnak be a terápiás beszélgetések folyamán, mint a hipnózisban kapott parancsok alapján. A lényeg a parancs: a terapeuta páciensének direkt parancsokat szuggerál (például: fogjon meg bizonyos tárgyakat, „bénuljon” meg a karja, ha alkoholos pohárért nyúl stb.). E módszerre az alkoholisták egy része különösen fogékony volt, de alkalmazhatóságának mértékét általában egyéne válogatta.

- Freudon kívül nyilván más pszichoterapeuták sem favorizálták az autoriter módszert. Ők merre fejlesztették tovább a hipnoterápiát?

- Nem véletlen, hogy éppen a szabadabban gondolkodó, kevésbé szervilis társadalmi berendezkedésű Egyesült Államokban fejlesztettek ki – szinte párhuzamosan a „parancsokra építő” európai módszerrel – egy másik technikát. Ugyancsak a századforduló utáni években, Milton Erickson kidolgozta és meghonosította az indirekt hipnózist. Módszerének lényege, hogy nem a hipnotizőr parancsaira épül, hanem a páciens belső képességeinek, meggyőződéseinek, hiedelmeinek a hipnózis segítségével való feltárására.

A szuggesztiók során gyakran alkalmaz olyan cselekvési analógiákat, amelyekkel a páciens már rendelkezik. Például, ha valaki tud biciklizni, a terapeuta azt sugallja neki, hogy ugyanolyan erőfeszítéssel megtanulja kezelni más, eddig kudarcba fulladt cselekvését is (például sikeres társkapcsolati viselkedését). Így tehát új képességeket is kialakít magában. Ericsson módszerét sikerrel alkalmazta fóbiásoknál, viselkedészavarban szenvedőknél. Az analógiás formulák használatát Erickson a korai tanulási minták elsajátítási módszereként említette. A terápia alatt gyakran használt metaforákat, tanulságos történeteket mesélt a pácienseinek, az utóbbiak tartalma célzottan a páciens által feldolgozhatatlannak vélt helyzetekre, eseményekre, cselekedetekre utalt. Kellemes képeket, gyermekkori eseményeket, különleges élethelyzetek emlékét idéztette fel, amelyekkel a páciens szinte észrevétlenül lendült át a módosult tudatállapotba.


- A módosult tudatállapot sok mindennel elérhető. Ha a legrosszabbra gondolok, a drogok némelyike vagy az alkohol is bárkinél előidézheti. Mennyiben különbözik a hipnózis által kiváltott módosult tudatállapot a vegyszerek hatására előidézettől?

- A hipnotizált páciens tudata tiszta. Tudja, hogy hol van és azt is, hogy mit csinál, csak a környezet felől a saját belső világa felé fordul. Számára a külvilág történései helyett fontosabbá válnak a szubjektív, belső realitások. Leginkább arra figyel, hogy a terapeuta által felidézett egykori szituációban miként élt át egy eseményt, abban a helyzetben mit mondtak neki a körülötte lévő személyek, milyen volt az akkori környezet, vagy éppen arra koncentrál, hogy egy bizonyos történés idején ő hogyan viselkedett, milyen érzelmeket tapasztalt.

A pszichoterápia más módszerei is élnek a régmúlt események felidézésének a lehetőségével, ám azok a terápiák általában lényegesen hosszabbak. A hipnózis segítségével módosult tudatállapotba kerülő páciensnél többféle terápiás módszer is alkalmazható. Ezek egyike a hipnoanalízis, amellyel a módosult tudatállapotba került páciensnél könnyebb feltárni a benne rejtőző valódi érzelmeit, másokhoz való viszonyát, álmait, mint ébrenléti állapotban. A hipnoterapeuta a tünetek feloldására vagy megszüntetésére viselkedésterápiás elemeket is alkalmazhat. Az elmondottakból kitűnik, hogy a hipnózis bőven merít elemeket másfajta pszichoterápiás módszerekből, ám a technika önállóan, önmagában is alkalmazható.

- Mi a lényege az önálló hipnoterápiás modellnek?

- A hipnózis egyik alapfeltétele a két fél erős egymásra hangolódása, vagyis érzelmi összhangja. Ez a harmónia a páciensnél úgynevezett áttételes pszichés jelenséget hoz felszínre. Ilyen például az archaikus bevonódás, ami azt jelenti, hogy a páciens a hipnotizőrt érzelmileg, mint valamely szülőjét, apját, anyját, testvérét „érzékeli”, és az irántuk táplált gyermeki érzéseket a terapeutára vetíti ki. A terapeutának ezeket a megnyilvánulásokat éppen olyan finoman, körültekintő alapossággal kell kezelnie, mint a pszichoanalízisben az áttételi jelenségeket.

További fontos jelenség a társas támogatás, amelynek során a terápia ideje alatt a páciensnek folyamatosan érzékelnie kell, hogy nincs egyedül, mellette van a hipnotizőr, aki a külvilág valóságos funkcióit kezeli. Így nyugodtan rábízhatja magát, és bátran koncentrálhat a belső világára, emlékeire, érzelmeire. A társas támogatással, képletesen szólva, a hipnotizőr mintegy „kézen fogja” és úgy vezeti a páciensét. Ez a fajta hipnózis terápia már távol áll a kezdetben alkalmazott autoriter technikától. Ezek részben hazai (Bányai Éva, Mészáros István munkássága), másrészt külföldi kutatások eredményei.

- Újabban allergiásokat is kezelnek hipnózissal. Milyen eredménye van a terápiának, meddig maradnak tünetmentesek a betegek?

- A szakma új területe a pszichés eredetű allergiás tünetek kezelése. Le kell szögeznem, hogy nem minden allergiafajta kezelhető hipnózissal. Ez a technika kizárólag a pszichés eredetű betegség kezelésénél hatásos. A penicillin- vagy gyógyszerallergiások például nem kezelhetők ilyen módon. A betegek többsége viszont nem ebbe a csoportba tartozik: náluk a pollenek, a házi por váltja ki a kellemetlen, elhúzódó tüneteket.

Az allergia pszichoterápiás szempontból a szervezet immunrendszerének fóbiájaként is felfogható. A szervezet – valamilyen negatív pszichés hatás következményeként – a külvilágból érkező anyagok közül némelyiket „veszélyes anyagnak” minősíti és harcolni kezd ellene. Nagyon sok esetben a folyamatos frusztráció gerjeszti az allergiás folyamatok kialakulását. Jómagam csaknem 20 évvel ezelőtt külföldön, Heidelbergben és Münchenben sajátítottam el az allergiás esetek kezelésének hipnoterápiás technikáját, és azóta sikerrel alkalmazom a tartós pszichoszociális frusztráció miatt kialakult esetek kezelésénél.


Azt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy a nagyon hasonló tünetek ellenére nem minden allergia pszichés eredetű, így ezek az esetek hipnózissal nem gyógyíthatók. A kétfajta eredetű betegség megkülönböztetésének fontos szempontja az életkor, vagyis az az időpont, amikor először jelentek meg a tünetek. A kisgyermekkorban jelentkező allergiánál például szinte kizárható a pszichés eredet, viszont a felnőttkori tünetmegjelenés nagyon gyakran egyértelműen köthető a beteg életének valamely válságos eseményéhez, például valamely (akár fizikai, akár szellemi) méltánytalan támadáshoz. Az ebben érintett személy a frusztráció okozta szorongásait, a szervezetét érő külső hatásokra (pollenre, porra stb.) testálja át. Ha a terapeuta hipnózisban megkérdezi az allergiás betegtől, hogy vajon milyennek látja, képzeli el a tüneteket okozó pollenszemcséket, akkor igen sokszor antropomorf válaszokat kapunk. A terápia célja, hogy az allergiás páciens előbb ismerje meg a saját frusztrált érzéseit, majd tanulja meg azok tudatos szabályozását. Így olyan érzelmi viszonyba tud került a pollenekkel, mint az, aki nem allergiás.

- Az allergián kívül még milyen betegségek, tünetek kezelésére alkalmas a hipnoterápia?

- A fogorvosok már évtizedek óta sikerrel alkalmazzák érzéstelenítésre. Magyarországon például dr. Kelemen Pál szájsebész főorvos látványos filmen dokumentálta a folyamatot. Megmutatta, hogyan lehet hipnózisban érzésteleníteni, kisebb szájsebészeti műtéteket vagy fogorvosi beavatkozást fájdalommentesen elvégezni. A hipnózisnak különösen nagy a jelentősége azoknál a pácienseknél, akik allergiásak az érzéstelenítő injekciók hatóanyagaira, vagy egyéb okok miatt ellenjavallt náluk azok használata.

- Napjainkban megszámlálhatatlan hangkazetta, DVD, könyv, tévéadás „bombázza” az emberek tudatát, amelyek a „házi” hipnózisra, relaxációra, tudatmódosításra buzdítanak. Lehetnek veszélyesek ezek, árthatnak az azokat alkalmazóknak, valóban képesek a módosult tudatállapot felidézésére?

- A forgalomban lévő filmek, kazetták, DVD-k döntő többségét nem szakemberek állítják elő. Azok a hangkazetták, amelyek bizonyos célzott szövegeket (relaxáció, leszoktató) ismételgetnek folyamatosan, csak akkor hatásosak, ha a pácienst ebben a tevékenységében egy terapeuta irányítja. Olyan, aki jól ismeri páciense problémáit és tudja, hogy számára konkrétan milyen tartalmú szöveg hallgatása lehet a hasznos. Szerintem a ma forgalomban lévő kazetták, könyvek inkább piaci célt szolgálnak, mintsem a gyógyítást.

Az is nyilvánvaló, hogy többféle módon árthatnak az embereknek. Egyrészt azért, mert a gondokkal küzdő páciens ahelyett, hogy szakemberhez fordulna, inkább a kazettáktól, könyvektől remél gyógyulást. Bár a magyar törvényalkotók már régen kimondták, hogy hipnózist kizárólag klinikai pszichológus és orvos végezhet, ez egyáltalán nem tántorítja el azokat a vállalkozó kedvű amatőröket, akik hasznot remélnek ebből a tevékenységből.

Megszámlálhatatlan esetet hallottam, tapasztaltam, amelyek során vallási szekták, vagy magánemberként „imaginációt” végző, „látó”, „sorselemző” személyek a hipnózist is megpróbálják felhasználni a tevékenységükhöz. Ezekből a „mágusokból” ma is rendkívül nagy a kínálat, elég csak az internet információiba belepillantani, hogy lássuk, hányan és milyen módon ajánlgatják szakértelem nélküli szolgáltatásaikat. A hipnózist sokan kártyajóslással, asztrológiával, egyéb „ezoterikus tanokkal” kombinálva kínálgatják. Nem tipikusan magyar problémával állunk szemben, világszerte sarlatánok százezrei próbálkoznak hasonló módszerekkel. Ezek az emberek óriási károkat okozhatnak.

Lóránth Ida

Hirdetés

 

Videó ajánlatunk

Biofizikai állapotfelmérés felsőfokon
A videóhoz kattintson a képre!

Hirdetés

 

Videó ajánlatunk

Zöld élelmiszerek szerepe a fogyókúrában

Hirdetés

 

Heti horoszkóp

Heti horoszkóp

Eseménynaptár (ma és holnap)

Az eseménynaptár üres.

Találkozzunk a Facebookon is!

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés