Az életmódreform alapjai és elemei

Földi életünk során egyik legnagyobb kincs az egészségünk. Erre sajnálatos módon sokan csak akkor jönnek rá, amikor már különféle egészségügyi problémáik jelentkeznek. Törvényszerű-e az, hogy idős korára az ember megrokkanjon, életereje drasztikusan csökkenjen?

Ezzel kapcsolatban igaz a mondás: Az okos ember mások kárából tanul. Ha látjuk, hogy mások élete hogyan válik nehézzé, nyomorúságossá, jó kiindulópont lehet ahhoz, hogy elgondolkozzunk azon, lehet-e ez másként.

A bevezetőben feltett kérdésre a válaszunk: nem, nem törvényszerű, hogy idős korára az ember megrokkanjon és az életereje drasztikusan mérséklődjék. Valamilyen szinten az öregedés velejárója ugyan a fizikai erő csökkenése, de életenergiánk, az élethez való hozzáállásunk, szellemi derűnk megmaradhat az emberi lét végső határáig.

Ehhez azonban aktívan tennünk kell, karban kell tartanunk testi, érzelmi és értelmi világunkat. Mostani írásomban azoknak próbálok segíteni, akik aktívan tenni akarnak azért, hogy másokat és önmagukat építő, tartalmas életet élhessenek.

Mit jelent az egész-ség?

Első lépésben vizsgáljuk meg azt, mit is jelent az egészség. Ahogy a magyar szó (is) nagyon szemléletesen kifejezi, elsősorban arról van szó, hogy a maga teljességében (egész-ség) éljük meg emberi mivoltunkat.

A világot isteni alaptörvények hatják át: ha felismerjük ezeket és alárendeljük nekik az akaratunkat, életünk vezérfonalaként ismerve el őket, akkor megélhetjük azt a célt, amelyre teremtettünk.

Az egészséggel kapcsolatos egyik alapelv, hogy törekedjünk harmóniára önmagunkkal, környezetünkkel és a transzcendentális világgal. Ez az összhang nem minden esetben jelent konfliktusok nélküli életet (hiszen nem minden ember kész alávetni magát a természet törvényeinek), de fontos, hogy engedjünk lelkiismeretünk szavának. Minden emberben van egy „belső hang”, amely (hacsak nem hallgattatjuk el teljesen) mutatja életünkben a fontos döntések előtt, mit is kell(ene) tennünk. Figyeljünk erre a hangra, és igyekezzünk életünkben megvalósítani a késztetéseit!

A valódi változás, a tudatos életreform alapja a tudati szinten meghozott döntés. Nem elég csak megismerni az alaptörvényeket és elismerni azt, hogy ezek igazak, döntenünk is kell: hogyan akarunk élni. Természetesen a döntés meghozatalában segíthetnek más emberek tapasztalatai, tanácsai.

Ha elindulunk az életreform útján, első lépésként mérjük fel állapotunkat! Ebben sokat segíthet pl. az íriszdiagnosztika vagy valamelyik biorezonancián alapuló diagnosztikai módszer. Ezekkel meghatározható az is, mely szerveink gyengébbek, milyen betegségekre vagyunk hajlamosak. Ha ezt tudjuk, akkor célzott terápiák, kúrák segítségével lehetőségünk van gyenge pontjaink erősítésére.

Röviden összefoglalom az életmód és a gondolkodásmód reformjának alapvető tényezőit.

Fizikai szint

Ezzel szembesülünk a legkönnyebben. Amikor testi (fizikai) szinten jelenik meg valamely egészségügyi probléma, az már egy hosszú folyamat végső fázisa. Először a zavar információs szinten jelentkezik, majd ezt követi az energetikai zavar („olyan fáradt, gyenge vagyok, de nem tudom, mitől” szindróma), és ha az energetikai zavar állandósul, akkor jelennek meg a fizikai betegség tünetei.