Az életmódreform alapjai és elemei

Ezzel szemben egy lehetséges alternatíva az ókori görög szemlélet, a peripatetikus oktatási módszer. Az elgondolás Arisztotelésztől származik, aki iskolája vezetőjeként főként arra fordította figyelmét, hogy a hallgatóságában potenciálisan meglévő képességeket erősítse és fejlessze. Nevelési programja a test, az intellektuális (értelmi és művészi) képességek kibontakoztatására épült, kerülve a túlzó, szélsőséges követelmények hajszolását.

Tanítómesterei (Plátón és Szókrátész) nyomán előszeretettel használta az úgynevezett heurisztikus, rávezető beszélgetés módszerét, amikor a növendék kérdések és viták során önmaga vonja le a szükséges tanulságokat. Előadásait tanítványaival karöltve, séta közben, kötetlen modorban vitatta meg (innen ered az elnevezés: sétálni = peripateomai). A módszerhez tartoztak még a diákok dolgozatai, vitaanyagai is, amelyeket közösen értékeltek.

Ma már a modern orvostudomány is egyre inkább pszichoszomatikus betegségekről, neuro-pszicho-szomatikus gyógyító rendszerről kezd beszélni.

Mindenképpen ez a jövő útja: az embert szemléljük a maga teljességében! Hagyjunk fel az anyagi gondolkodással, és lássuk be végre, hogy van transzcendentális világ, léteznek örökérvényű törvények, és ha nem hajlunk meg ezek előtt, menthetetlenül rossz irányba sodródunk!

Értelmi (tudati) szint

Mint a fizikai síknál már említettem, minden változás a fejben kezdődik. A valódi és tartós életmódreform alapja a tudatos döntés, hogy jobbá, egész-ségesebbé, szeretettel teljessé akarok válni. Ez az alapja életünknek. Életünket, sorsunk alakulását nagyban formálják döntéseink, gondolataink, szándékaink. Törekedjünk pozitív életszemlélet kialakítására, másokat segítő, aktív életre!

Segíthet célunk elérésében, ha tudatosan átgondoljuk a következő gondolatokat:

  • döntéseinkért felelősek vagyunk, rossz döntéseink befolyásolhatják későbbi sorsunkat;
  • a gondolatok nagy hatással vannak életünkre (negatív és pozitív irányban is);
  • fontos a helyes önismeret, önmagunk (korlátaink és képességeink) megismerése és elfogadása;
  • lényeges az alkalmazkodás az örök törvényekhez (ehhez alázat, akaratunk alárendelése szükséges);
  • örömteli és céltudatos tevékenység, munka;
  • önállóság, de nem önzés;
  • állandó tanulás, nyitottság az új, hasznos ismeretek befogadására.

Az emberi kapcsolatokban fontos tényezők:

  • a másság elfogadása, tisztelet a másik ember iránt (még akkor is, ha a nézeteit nem fogadom el);
  • saját gondolatainkat ne kényszerítsük másokra, a szelíd meggyőzés legyen a célunk;
  • összefogás, egymás segítése.

Két segítő idézet

Kedves Olvasó!
Kívánom, hogy haladjon előre az élet- és gondolkodásmód reformjában egy szebb, teljesebb, örömtelibb élet felé! Végezetül álljon itt két idézet, mely segítheti, bátoríthatja küzdelmében:

„…egy embertelen világban legyünk emberek,
ne romboljuk, építsük magunkat!
Higgyünk, reméljünk, együtt, egymásért éljünk!”
(Dr. Oláh Andor)

„A világnak leginkább azok az emberek hiányoznak,
akik mások hiányával törődnek.
Csak azok lesznek valóban boldogok,
akik megkeresik és megtalálják a mások szolgálatához vezető utat.”
(Albert Schweitzer)

Nagy Péter
egészségügyi tanácsadó
Tel.: (20) 580-8311
peter513@vipmail.hu
http://tanacsok.atw.hu