Megmenthetjük Kamillát?

A Natúrsziget számos látogatója csatlakozott tavalyi kezdeményezésünkhöz és aláírta a „Mentsük meg Kamillát!” petíciónkat, vagy szimpátiáját fejezte ki az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban. Mint ismeretes, petíciónkat 2011 tavaszán eljuttattuk az ombudsmanhoz, ő pedig – a zöld ombudsman hivatalának közreműködésével – alaposan körbejárta a témát. Olvasóink számára mi is elérhetővé tesszük dr. Szabó Máténak, az alapvető jogok biztosának jelentését, és alább közreadjuk Németh Imre és Némethné Éva természetgyógyászoknak a téma kapcsán született cikkét.

Az alapvető jogok biztosának jelentése idézi a 2011. szeptemberben kelt Pannonhalmi nyilatkozatot, amelynek szövegéből kiemeljük az alábbiakat:

„A tradicionálisan használt gyógynövények nagy része nem sorolható be aggálytalanul egyik, az uniós jog által ismert és elismert termékkategóriába sem: egészségmegőrző-betegségmegelőző hatásuk az élelmiszerektől, előállításuk és felhasználásuk módja pedig a gyógyszerektől egyértelműen megkülönbözteti őket. A gyógynövény-készítmények besorolása Európa-szerte alkalmazott különböző, köztes kategóriák megszüntetésére irányuló törekvés ezért eleve életszerűtlen és elhibázott az EU részéről. Ennek a valóságban ténylegesen létező határterületnek a szabályozását jól szolgálta a Magyarországot 1987 óta létező gyógytermék kategória, amelynek fenntartása és az uniós joggal való összhangjának megteremtése nemzeti érdekünk…

A tanácskozás résztvevői szerint a kistermelői élelmiszer-termelés, – előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet megfelelő módosítása lehetőséget teremthetne arra, hogy a kistermelői tevékenység jobban bekapcsolható legyen a gyógynövény-termékek előállításának rendszerébe. Ennek érdekében javasolták, hogy a módosítás keretében biztosítsák a gyógynövények és a belőlük készített gyógynövénytermékek kisléptékű (marginális) forgalmazásának lehetőségét…

Felhívták a figyelmet, hogy a gyógynövény-ágazat a 2014-ben induló vidékfejlesztési programban megkülönböztetett kormányzati figyelmet érdemel, ugyanakkor a kritikus helyzet miatt már most meg kell jelölni azokat a forrásokat, amelyek a jelenlegi pályázati rendszerben a gyógynövényekkel kapcsolatos tevékenységek támogatására fordíthatók.

A nyilatkozat aláírói javasolták végül, hogy az állam – a Gyógynövény Szövetség és Terméktanáccsal, a nemzeti parkokkal és tudományos műhelyekkel együttműködve – segítse olyan képzési formák létrehozását, melyek keretében a gyógynövények fenntartható gyűjtéséhez, környezetbarát termesztéséhez, valamint felhasználásához szükséges tudás megszerezhető. Ezek az ismeretek jelenjenek meg a közoktatásban is.”

Hogyan tovább?

Tisztelt Prof. Dr. Szabó Máté Biztos Úr!

A vizsgálat megállapításaival (I.) hatáskör tekintetében egyetértünk.

Az egészséghez való jog magában foglalja a hagyományos orvoslás, a természetes gyógymódok tiszteletben tartását, megőrzését és támogatását. A tradicionálisan használt gyógynövényeink a nemzet közös örökségének részét képezik, melynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.

Egyetértünk abban is, hogy vitathatónak tartja az álláspontot, miszerint nem indokolt, hogy a gyógytermékek hatósági ellenőrzésének szabályozása enyhébb legyen a gyógyszerekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknél. A minőségi, biztonságossági és hatékonysági követelmények a gyógytermék esetén is indokoltak, de nem a gyógyszerekre előírt szabályokkal megegyező módon.

Eddigi intézkedéseit, tevékenységét megköszönjük. További intézkedései esetén kérjük Önt arra, hogy időről időre a nyilvánosság és az érintettek bevonásával, meghallgatásával – a Natúrszigeten keresztül is – tájékoztassa a téma iránt érdeklődőket. Mindezt tegye annak érdekében, hogy kezdeményezésünk – amelyhez számosan, bátran vállalva önmagukat, aláírásukkal kapcsolódtak (8 432 fő), valamint azok, akik aláírás nélkül fejezték ki szimpátiájukat, közérdekű gondolatuk, javaslatuk volt – ne sikkadjon el, hanem a gyógynövények kérdése megnyugtató módon rendeződjön.

Kedves Olvasók! A biztos jelentésének teljes szövegét itt olvashatják.

Bármely hozzászólás, vélemény fogalmazódik meg Önökben, tegyék hozzá cikkünkhöz, kommentként, vagy/és juttassák el az ombudsman hivatalához. Kérjük ezt abban a reményben, hogy együtt, összefogással valóban tehetünk valamit a gyógynövények megmaradásáért, felhasználásukért – és megmenthetjük Kamillát a jövő nemzedékének!

Németh Imre, Némethné Éva
természetgyógyászok