Hirdetés

 

Hirdetés

 

Kereszt, életfa és svasztika – titokzatos szimbólumaink

Szimbólumnak, vagyis valamit kifejezőnek tekinthetjük a másik ember megjelenését, beszédét, metakommunikációs formuláit, de szimbólum mindaz, ami az emberiség ősi tudatában rejtőző információnak a rajzolata, vagyis a rajzolt, megjelenített szimbólumok, jelképek.

A szimbólumok információi

Kereszt, életfa és svasztika – titokzatos szimbólumainkIlyen rajzolat a svasztika, a hat- és ötszög szimbólumok, a mandala és még ezernyi más szimbólum. Ezek az információk úgy lettek kódolva, hogy az emberiség egésze ugyanazt értse alattuk. A szimbólumokon keresztül az egész világ megismerhetővé válhat.

A szimbólumok lényege, hogy információt rejtenek számunkra. Ez az információ akkor is hatással van életünkre, ha nincs tudomásunk róla. Amikor az első keresztény hódítok megjelentek az Újvilágban, meglepetten tapasztalták, hogy az ott élő őslakosok felismerték az újonnan érkezők által magasba emelt keresztet. Ez azt mutatja, hogy a kereszt jelentése jóval régebbi, mint a kereszténység megszületése.

Szimbolika és tudomány

A modern tudományok is előszeretettel nyúlnak a szimbólumok által közvetített ismeretekhez. A grafológiában használatos térszimbolika (melyet Max Pulver fejlesztett ki) egy az egyben vette át a kereszt ősi jelentését, és azt a mai napig használják a tudományos személyiségfeltárásban. Később Koch a saját „Fa”-rajz tesztjébe emelte át ugyanezt a térszimbolikát. Ez a teszt a gyakorló grafológusok és pszichológusok eszköztárában egyaránt megtalálható.

Bekódolt, tehát jól ismert

Kereszt, életfa és svasztika – titokzatos szimbólumainkSzimbólumokat sok helyütt felfedezhetünk: mesékben, színekben, a természetben, számokban, betűkben stb. A szimbólum információtartalmát az információs mezőknek köszönheti. Az információs mezők valójában nem „megfogható” mezők, létezésüket közvetett módon ismerhetjük. E mezőknek köszönhetjük többek között a kollektív tudattalan létezését, a születéstől nyomon követhető berögződéseket. Szerepük kimagasló az élet szempontjából, és megjelenésük pont a szimbólumokon keresztül válik láthatóvá (bár az információ más módon is képes „megfoghatóvá” válni).

A szimbólum mozgósítja, beindítja ezeket az információs mezőket, és mindig olyan jelentést szerez, amit valójában megmutatni kíván. A szimbólum tehát sohasem jelenthetett mást, mint amit jelentésként a kódolás során belekódoltak, mivel az információ nem függ a tértől és az időtől.

Az Életfa szimbóluma

Példaként említve: a kereszt eredetileg nem keresztény szimbólum volt (a vallás sajátította ki), mivel régebbi a kereszténységnél; de különleges azonosságot vélhetünk felfedezni az egyiptomi és a zsidó életfa ábrázolása között is. „Sephiroth” a zsidó és „Pot Netheru” az egyiptomi életfa (ez utóbbit 1860-ban Thébában találták meg egy papiruszon ábrázolva), vagyis ez a két, egymástól merőben eltérő kultúra azonos szimbólumrendszert használt a világ felépítésére vonatkozóan. Az „Életfa” az ember lelki fejlődésének állomásait, de a világ felépítésének struktúráját is mutatja.


Ez azért is érdekes, mert az egyiptomi kultúra nagyon gyorsan fejlődött, a feltételezések szerint valamely azt megelőző kultúra örököse (Atlantisz?), tehát az életfa szimbóluma még régebbi is lehet.

Kereszt, életfa és svasztika – titokzatos szimbólumainkHa a szimbólumok jelentése ilyen ősi, és mégis hat az életünkre és működik (ezt a modern tudomány folyamatosan bizonyítja), akkor vajon jogosan kérdőjelezzük meg a nagy szimbólumrendszerek működését? Ilyen nagy szimbólumrendszer az asztrológia, a Tarot (helyesen ejtve: Taró), a szám- és betűszimbológia. Ez utóbbit használjuk grafológia néven, de nem vesszük tudomásul, hogy működése az ősi szimbólumokon alapul, csak azt látjuk, hogy működik.

Fehér foltok

Mellékesen: az ember megismerésére irányuló tudományokban rengeteg a „fehér folt”, amennyiben az ortodox tudományos felfogással gondolkozunk: nos, a szimbólumok akkor maradnak számunkra rejtve, ha nem vagyunk nyitottak a világ számára. A hagyományos tudomány azért mond csődöt a szimbólumok értelmezésénél, mert a szigorú racionalitásos kiindulási alap képtelen arra, hogy elvonatkoztasson. Képtelen arra, hogy egy szimbólumban ne egy vallási vagy valamilyen népi kitalációt, hanem egy tértől és időtől független kapcsot (eredeti jelentése szerint: „szimbolon”, görög főnév „összevetést”, latinul „szimbolum”, átvitt értelmében „lényegi összetartozást” jelent) lásson, mely minket, embereket tehetne egységgé (és melyre számtalan utalást találhatunk). Ebből következik, hogy az ősi szimbólumok és a modern, parapszichológiai felfogású információs mezők közötti kapcsolat jelentős. E kapocs felismerése alaposan megbolygathatná világképünket.

Szemléletformáló szimbólumaink

Az ősi szimbólumok beillesztése a modern tudományokba (grafológia, pszichológia és mivel ezek interdiszciplináris tudományok, ezért mindaz, amit érintenek) nemcsak a tudományos felfogásra lenne hatással, hanem a vallási nézeteinkre is! Például ha elfogadjuk, hogy a kereszt jelentése, információtartalma egy ősi lenyomat a pszichében, akkor a kereszténységben is más jelentéssel bírna, nem csak Jézus megfeszítésének az eszközét látnák benne (nem csak a kereszt kapcsán lehetne hasonló összefüggéseket feltárni, példák sokasága van még). A tudományok érdeklődése a szimbólumok iránt alátámasztani látszik ezt a gondolatot.

A szimbólumok kapcsán igen sok elképzelés, elmélet és vita van. Ennek ellenére fontos, hogy megpróbáljuk értelmezni őket, mivel az élet egészére hatással lehetnek. A nagy vallásokról, a tudományokról és ezeken keresztül az egész világképünkről változhat a felfogásunk a szimbólumok felfedezése, megismerése kapcsán.

Csalami Gergely
parapszichológus

(Forrás: Harmonet)

Hirdetés

 

Videó ajánlatunk

Biofizikai állapotfelmérés felsőfokon
A videóhoz kattintson a képre!

Hirdetés

 

Videó ajánlatunk

Zöld élelmiszerek szerepe a fogyókúrában

Hirdetés

 

Heti horoszkóp

Heti horoszkóp

Eseménynaptár (ma és holnap)

Találkozzunk a Facebookon is!

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés