Foglélektan, a holisztikus orvoslás

Bátran kijelenthetjük: nem szívesen járunk fogorvoshoz. De vajon más lesz-e a véleményünk, ha tudjuk, hogy a fogak, a szájüreg kiválóan jelzik belső világunk állapotát? A holisztikus fogorvoslás ugyanis nem egyenlő a „mészárlással”, hanem segíthet megfejteni lelkünk bajait is.

A fogászatot meg lehet közelíteni az analitikus, logikus, funkcionális szemlélet alapján, ahogy a hétköznapi fogorvoslás is teszi, de meg lehet közelíteni a szintetizáló, analógiás, holisztikus gondolkodás mentén is. Az utóbbiakat alkalmazza a gyógyítás folyamán a biológiai, holisztikus fogorvoslás. Ezt a kétféle megközelítést úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a hétköznapi fogorvos a forma alapján, a holisztikus fogorvos pedig a tartalom, az információ oldaláról közelít. Ehhez tudni kell, hogy a megnyilvánult világban forma és tartalom, anyag és információ együtt jár, ehhez a kötőanyagot meg az energia szolgáltatja. Az ismert E = mc2 képlet is ezt írja le.

Külső és belső világunk kapcsolata

Meg kell említeni még azt a jelentős tételt is, hogy az iskolai medicina és a természetgyógyászat profán része meglehetősen hasonlóan gondolkozik, és hasonló terápiás eszközöket vet be. Csak az adagolás tekintetében van különbség. Nevezetesen, mindkettő ok-okozati terápiát folytat, analitikus tünetfeltáró módszerekkel, mely tüneteket az egyik elnyomja (antiterápia), a másik a tüneteket látszólag magasabb összefüggéseiben látva, de mégiscsak egy másik megjelenési síkra tereli, ezzel a valódi megoldást elodázza (ingerterápia), ahelyett, hogy a forrásnál segítene megoldani a problémát.

Sokszor még a felhasznált gyógyszer is azonos, csak az adagolás mikéntjében van különbség. A vadgesztenye, Aesculus hippocastanum, mindkét gyógyítási módszerben megjelenik, eltérő adagolási mennyiségben. A valódi gyógyító rendszerekben alapelv, hogy a diszharmónia megjelenési szintjén kezdi kezelni a pácienst. Ugyanakkor célul tűzi ki, hogy a beteg képes legyen – az ilyenkor minden esetben fennálló – érzelmi-lelki és mentális-szellemi diszharmóniáját felismerni és megváltoztatni. Ezzel a közös munkával érik el, hogy az ember külvilága és belvilága felé, magasabb rendezettséget hozó állapotba jusson.

Ehhez ismerni kell az analógia törvényét és megfelelően kell tudni alkalmaznia azt. Nevezetesen, hogy a külső világunk, a formák és jelenségek világa tükrözi (kölcsönhatásban van vele) a belső világunkat, gondolkodásunkat, érzelmi állapotunkat.

A fogorvoslás és a személyiség

A betegség mindig hiányállapot, amely azért alakult ki, hogy erre a hiányra figyelmeztessen bennünket. Arra a hiányra, amely megakadályoz minket, hogy jól érezzük magunkat, hogy boldogok lehessünk. Persze ezt a hiányállapotot úgy kell mindenkinek szemlélnie, hogy végső soron el kell tudni majd jutni oda, hogy „belátom, semmi sem hiányzik, mert mindenem megvan”.

„Aki semmit sem akar birtokolni, az a mindenséget birtokolja” – mondta O Sensei, az aikido atyja. A fentiekből tehát az tűnik ki, hogy a gyógyításban a tüneteknek és a gyógyítónak kell arra szövetkeznie, hogy közös munkával felfedik a szenvedés fátylát, és hozzásegítik az embert a jelen tanulási folyamat megértéséhez.

A fogorvoslás nagyon fontos, az analógiás gondolkodást nagymértékben segítő területe a korai diagnózisnak és kezelésnek. A szájüreg, benne a fogakkal, nyelvvel, nyálkahártyával, folyamatos kétirányú kommunikációban van a szervezet többi részével, ennek a rendszerét már több mint 50 éve, leírták szorgos kutatók, és az ősi, hagyományos kínai rendszerbe illesztve, felhasználói szintre emelték. Ennek alapján, a későbbi tapasztalatok következményeit is a rendszerbe illesztve alakult ki a pszichodontológia területe, amelynek alkalmazásával a fogorvos meglepő felfedezéseket tehet a személyiség jellemzőire vonatkozóan.

Nyelvünk, fogaink és belső világunk összefüggései

Megemlíthetem a nagyon gyakran kezelésre szoruló rágó fogakkal kapcsolatos példát, amelyben a megfelelő fogorvosi kezelésre nem gyógyuló, továbbra is érzékeny felső hetes fogról van szó. Ilyenkor felmerül a foghoz tartozó funkciókörben, nevezetesen a gyomor-lép funkció körében meglévő zavar vagy váltóhatás lehetősége. Ez azt jelentheti, hogy a fog azért érzékeny továbbra is, mert a gyomor-funkciós kör (energiacsatorna) érzelmi témája az elégedetlenség, csalódottság, túlzott kritika, önkritika, tépelődés, aggodalmaskodás van jelen. A beteg élethelyzetének, aktuális érzelmi, szellemi állapotának felfedésével, tudatosításával és szükség esetén például homeopátiás segítségnyújtással elkerülhetők a fogon az amúgy felesleges beavatkozások (pl. gyökérkezelés).


A fogak, az íny, a nyelvfelszín állapotából nemcsak a kórtörténet olvasható ki, hanem a páciens viszonyulása önmagához, családjához, a világhoz. A nyelv és a fogak mutatják a bennünk lévő férfi minőséget, a szájüreg nyálkahártya, az íny állapota pedig a női minőséget. Kiolvasható a tudatos és tudatalattival való kapcsolatunk, viszonyulásunk az anyagi és a szellemi dolgokhoz és az, hogy a múlttal, az elengedéssel vagy a jövővel, a befogadással van-e gondunk. Az erős szájszag sok egyéb mellett tükrözi az érintett romlott, korlátos, maradi, makacs, merev gondolkodását, rosszhiszemű érzelmi beállítottságát.

Fogszuvasodás: a lelki egyensúly zavara

A szájüreg és a fogazat állapota már gyerekkorban is a testi egészséget és a belső érzelmi, értelmi folyamatokat mutatja. A fogszuvasodás jelzi a belső érzelmi világ terheltségét, a lelki egyensúly zavarát. A hirtelen kialakuló szuvasodás akut önbizalomhiányt, a magabiztosság átmeneti elvesztését jelzi. Ha ez tartóssá válik, kialakulhat egy adott fogra vonatkozó lazulás, fogágybetegség, amely az egyén belső hajtóerejének meggyengülését, az önérdek érvényesítésének hiányát mutatja, azaz, hogy az illető nem tudja gyakorlati síkon megvalósítani a döntéseit.

Az úgynevezett bulldogharapás az elképzelések véghezviteléhez való görcsös ragaszkodást mutatja. A mélyharapás az jelentheti, hogy sokkal komolyabban veszi az életet, mint ahogy azt kellene. A nyitott harapás szerint az ember tétova, kissé döntésképtelen és hitetlen. A kiálló szemfogak a szülőkkel – és általában a hatalmi tényezőkkel – szembeni konfliktus, gyengeség jelzője. A szemfog a hatalomhoz, a szellemi világképhez, a valláshoz való kapcsolatot is mutatja. Másrészről, a frontfogakkal együtt, az érzéki örömökhöz, a szexualitáshoz való viszonyt is tükrözheti.

A foglazulás a pszichodontia különösen érdekes területe. Nehezen megkerülhető jelzése annak, hogy az embernek komoly problémái vannak a környezetével, az embertársaival, döntéseiben halogató, a problémáit nem valós szinten kezeli, önmagát is megpróbálja becsapni, az életet hatalmas erőpróbának tartja, ami meghaladja erőfeszítéseit.

A betegség jó, mert jelez

Ha valakinek feltűnően sok a fogászati panasza, alapvetően vizsgálni kell, hogy van-e benne önszeretet, mások szeretete, hol tart az elfogadásban. Hogy jobban értsük a fenti folyamatokat: a harmóniát megbontó kóros állapot kifejezője egy zavart mintának, amely az egész embert érinti. A minta analógiás módon kifejezi az egésznek ez élete folyamán teljesítendő aktuális tananyagot, amelyhez a tapasztalatot és a megértést kell párosítania. Ezt a megértési folyamatot segíti a kóros állapot, jelezve a tananyag pontos testi kapcsolódási pontjait, amelyeket visszafejtve lehet megtudni, mit is kell az egésznek megtanulnia, megtapasztalnia.

Mindig az a rész betegszik meg, amelyik a legtökéletesebben hordozza az egész számára a megtanulandó információt. A gyógyítás során a kóros állapotot úgy szüntetjük meg, hogy az egyénnek legyen ideje az egészet önerőből, a megértés útján meggyógyítani. Ha nem így teszünk, és figyelmen kívül hagyjuk a tanulási folyamatot, belekényszerítjük a pacienst, hogy újabb megoldatlan konfliktusokat, ezzel együtt újabb betegségeket gyártson magának. Ez mindenképpen a kitartó, közös munkát és a beteg részéről is felelősségteljes, türelmes együttműködést követel.

A betegségre szükségünk van, akár hálával is tartozhatunk neki, mivel az az önmagunkért való felelősségvállalás kezdete. Nem küzdünk ellene, elfogadjuk, megértjük és okafogyottá tesszük, ezzel meggyógyítjuk önmagunkat. A tünet a felszín, amely segít minket bensőnk legmélyére jutni.

Erre a finom együttműködésre különösen alkalmas terület a szájüreg, a fogak érzelmi, mentális mintái, a fogászati betegségek. Ezért is alakult ki ez az újszerű diagnosztikai és terápiás módszerünk – holisztikus fogászat néven.

Kérdéseit a biofogaszat@gmail.com címen teheti fel, vagy további információt a www.gergelydr.hu honlapon olvashat.

Dr. Gergely Ákos
Rendelő: 1123 Bp., Kékgolyó u. 15/b.
Telefon: 3554-618

Bejelentkezés

Hírlevél fel/leiratkozás

Videó ajánlatunk

Biofizikai állapotfelmérés felsőfokon
A videóhoz kattintson a képre!

Videó ajánlatunk

Zöld élelmiszerek szerepe a fogyókúrában

Kiemelt ajánlatunk

Illatok, krémek, altatódalok az óvodában

Illatok, krémek, altatódalok az óvodában

Lezárult az Egészséges gyermek projekt első része az Alsószerdahelyen működő óvodánkban. A VIRONAL segítségével épségben, egészségben játszottunk a gyerekekkel a hóban, csúszkáltunk a jégen, hokiütőkkel a kezünkben, etettük a madarakat, sétálgattunk az erdész bácsival a hóval borított természetben. Ezután a gyerekek illatos, nyugodt környezetben pihenhettek.

Heti horoszkóp

Heti horoszkóp

Eseménynaptár (ma és holnap)

Találkozzunk a Facebookon is!

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés