Nevünkben a sorsunk

Elmegyünk egy numerológushoz, megkérdezi a nevünket és a születési dátumunkat, és már sorolja is, hogy mit tartogat számunkra a jövő. Ilyen egyszerű lenne? Természetesen nem. Amit megtudunk magunkról, az nem kőbe vésett tény, hanem váz, amelyre felépíthetünk egy jobb és teljesebb életet.

A nevek elemzése sokféleképpen történhet. Én a betűkhöz rendelt számértékekkel helyettesítem a név és a becenevek betűit, ezeket beírom egy táblázatba, ahol a kialakuló „mintázat” függvényében különböző síkok elemzésére nyílik mód. A beírt számok sokasága, vagy hiánya, kereszteződései, párhuzamai (síkjai) adják a névben lévő energia megismerésének lehetőségét.

Amikor elemzést készítek, nem csak a tényekre figyelek. Nem lehet csak a számok és betűk halmazát nézni, szükség van a belső hangra, az intuícióra is. Figyelem, hogy mit mond az elkészített ábráról…mit tudok meg a számomra sokszor teljesen ismeretlen emberekről, vagy azokról, akikkel valamiért nem működik a kapcsolatom.

Most nézzünk meg nagyon röviden egy elemzést, melyhez a elemzett személy hivatalos nevét, beceneveit és születési dátumát vettük alapul (cikkünkben azonban a vezetéknevet nem szerepeltetjük).

Orsolya, Orsi, Orsi-Borsi

A hivatalos névben, mely asszonynévként kettős vezetéknévből és a keresztnév anyakönyvezett formájából áll, megtalálható az univerzum összes rezgése (jelen esetben a becenevek csak megerősítik a rezgéseit). A legerősebb a kommunikációs vonal, amelyben azonban még vannak ki nem használt lehetőségek a spirituális világ felé való megnyilvánulásra – a szavak, az írás, az éneklés és a teremtés területén.

A másik két erőssége a kreativitás és a spirituális vonala. A spirituális kreativitása a legerősebb számértékű rezgés a nevében. Ezzel már gyógyítani, lázat csillapítani, más embereket megnyugtatni szoktak azok, akik tisztában vannak a képességeikkel.

Az egyéni erőfeszítés is sok energiát jelez, de az érzések és érzelmek elszívják tőle, sőt a logikus gondolkozás is ebből táplálkozik. Ez azt jelenti, hogy az érzéseit vagy lenyeli, vagy hirtelen túlreagálja. A saját erőfeszítéseit nem vállalja fel, inkább „logikus magyarázatokat” ad, hogy miért nem vág bele dolgokba, miért nem valósítja meg a saját ötleteit.

Az Orsi-Borsi becenév a B betű miatt több „tudatos akaratot”, önbizalmat adna, ha ezt használná az Orsi becenév helyett.

Mit mond a születési dátum?

Nézzük most a születési dátumot.

1957 06 29
22 6 11
4 6 2 –­> sorsút szám: 12 –­> sorsszám: 3

Gondolatra vonatkozó lehetőségek: 4

Az évszámot a rend, a szilárdság, a munkával elért siker és anyagi javak megteremtése jellemzi. Mivel a 22-es mesterszámból alakult négyessé ez a szám, ezért ennek teremtőerejét is alapul kell venni. Korlátlan képességeket, a nagy lehetőségek kitalálását, megtervezését és beteljesítését jelenti. Egyik örömteli hajtóereje mások segítése és feljebbjuttatása, a másik a szeretet.

Érzelmekre vonatkozó lehetőségek: 6

Ez a szám a szépséget, harmóniát, szerelmet jelképezi. A másokról való gondoskodás, a szívbéli döntések és a művészetek megjelenítője.

Cselekedetekre vonatkozó lehetőségek: 2

Az intuíció, a bölcsesség, a diplomácia és a társ száma. A béketeremtőt, a társat testesíti meg, akiben nincs kétkedés. A 11-es mesterszámból redukáltuk a kettest, tehát ez a szám ugyanúgy kihasználás vár. A 11 a megvilágosodás és az ihletettség száma. Nagy erejű teremtő szám.

Sorsút szám: 12, a próba száma

Próbára tesszük magunkat, hogy vajon képesek vagyunk-e a teljes szakításra és újrakezdésre? (ez jelentheti azt is, hogy a megszokott gondolati mintákkal szakítunk!) Kihívás, vajon ki tudunk-e lépni – 180 fokos fordulattal – a számunkra nem annyira kellemetlen állóvízből, vagy maradunk továbbra is a „saját kis langyos világunkban”.

Sorsszám: 3

A 3 a női kreativitást jelenti, az ötletek megszülését és megvalósítását. Az anyaság, a kapcsolatteremtés, a kommunikáció, az öröm adása és elfogadása mind-mind e szám rezgéstartományához tartozik.

Hiányszámok, avagy a kiugrási lehetőségek: 8

Ez a szám a valóságot jelenti, az önismeretet, az igazságot és a pénzt. Ezek azok a területek, amelyeken dolgozni érdemes a fejlődés érdekében.

Továbblépés

Az elemzés végén számos kérdés felmerül:

  • ilyen csodás névvel, amiben az univerzum összes rezgése megvan, megpróbálta-e már Orsolya az energiák kiegyenlítését és kihasználását?
  • használja-e, fejleszti-e spirituális képességeit?
  • vajon ki tudja-e használni a 22-es és 11-es számok teremtőenergiáit? (ez egy ritka csodás képlet, milliónyi lehetőséggel)
  • érti és gyakorolja-e a 12-es sorsút szám lehetőségeit, vagy csak meg nem oldott feladatait, lezáratlan élethelyzeteit görgeti maga előtt… ahelyett, hogy csinálna egy 180 fokos fordulatot, és új nézőpontból közelítené meg a kihívásait ?

Az elvégzett elemzés alapján, megérzéssel alátámasztva, így ismeretlenül megkockáztatom, hogy nincs tisztában teremtőerejével, önmagával és a nevében lévő egyedi spirituális képességeivel.

Minden elemzés fontos része a tanácsadás, a lényeg megértése. Elemzést mindenki tud csinálni, de ha a kérdező nem érti meg a lehetőségeit, és nem használja ki a rendelkezésére álló energiákat, amelyek a nevéből és a születési dátumából adódóan „vele” vannak, továbbra sem fog változásokat elérni az életében.

Mátyás Anita
http://nevedbenasorsod.blog.hu
http://boszi-suli.blog.hu