Egy kis alvás – frissebb memória

Egy rövid alvás megjavítja a memóriánkat, helyesebben szólva szinten tartja, azon a szinten, amit addig elért. Az alvás elősegíti, hogy az előzőleg megtanultak átkerüljenek a hosszú távú memóriába. Munkahelyeken, iskolákban sokat segítene, ha be tudnának iktatni egy rövid alvást, ami után sokkal frissebbek, sikeresebbek lennénk, jobban tudnánk koncentrálni.

Neuropszichológusok kimutatták, hogy már egy 45-60 perces alvás után ötszörte jobban teljesítettek a teszt résztvevői. A „power nap” (memória alvás) tesztjének résztvevői aludtak egyet, amíg a kontrollcsoport tagjai filmet néztek. A kontrollcsoport ezek után lényegesen rosszabbul teljesített a szópárokra való emlékezésben, mint az alvók. Ez utóbbiak teljesítménye pontosan ugyanolyan jó volt, mint közvetlenül a tanulási fázis befejezése után, mondta Axel Mecklinger, a német Saarland University professzora.

Tanulás közben is jó lenne a pihenésA kutatók a kísérlet alatt főként a hippokampusz szerepére koncentráltak, arra az agyterületre, amelynek a memória megszilárdításában van szerepe, abban, hogy az előzőleg megtanultak átkerüljenek a hosszú távú memóriába.

Egy speciális agyi aktivitási típust vizsgáltak, az úgynevezett alvási orsóaktivitást, ami a memóriatartalom alvás alatti megszilárdításában játszik szerepet. Az orsóaktivitás gyors rezgéskitöréseket jelent az elektro-enkefalogrammon (EEG-n). Az újonnan tanultak kapnak egy címkét, amivel könnyebb lesz a későbbiekben visszahívni az információt. Az emlékünk valamiről annál erősebb, minél nagyobb számú „alvási orsó” tűnik fel az EEG-n.

A kutatók úgy küszöbölték ki, hogy a teszt résztvevőinek ismerősek legyenek a szavak, és ezért könnyebben emlékezzenek rájuk, hogy nemcsak 90 egyszerű szóra, de jelentés nélküli szópárokra is emlékezniük kellett. (Ilyen és ehhez hasonló szópárra gondoljanak: milk-taxi.)

Arra a következtetésre jutottak, hogy egy rövid alvás – a hivatalban vagy az iskolában – elegendő ahhoz, hogy jelentősen sikeresebb legyen a tanulás. A koncentrált tanulási fázis után rövid, relaxáló alvásnak kell következnie.