Homeopátia – a tények tükrében

Az Index internetes oldalán Boldogkői Zsolt kísérletet tett arra, hogy a homeopátiát – ahogyan ezt történetének több mint 200 éve alatt már számos esetben megpróbálták – befeketítse, ellehetetlenítse. A biológus szerző egy olyan gyógyító eljárásról rajzol fel valótlan képet, melynek hatékonyságáról orvosok és állatorvosok világszerte, nap mint nap megbizonyosodnak. A szerző cikkében olyan tévedések vannak, amelyek mindenképpen kiigazítást kívánnak.

1. Kitekintés Európára

Európában a homeopátiás gyógymódot az orvosok széles körben gyakorolják (45 000 homeopátiás orvos dolgozik az EU-ban). A homeopátiás gyógyítás gyakorlatát számos EU tagállam törvényben is szabályozta. Svájcban, Németországban, Nagy-Britanniában és Ausztriában a társadalombiztosítás finanszírozza a homeopátiát. Valószínű, hogy nem így tennének, ha nem lenne egyre több bizonyíték és klinikai tapasztalat a homeopátia hatásosságáról. A homeopátiás orvosok kétirányú képzésük révén képesek eldönteni egy adott orvosi probléma esetén, hogy az akadémikus orvoslás vagy a homeopátiás gyógymód, netán a kettő kombinációja tud a pácienseknek a leghatásosabb, egyben a legkíméletesebb módon segíteni.Csak orvos!

Saját szakterületemet (gyermekgyógyászat) illetően jó példa a müncheni vagy a klagenfurti gyermekklinika, ahol homeopátiás gyermekorvosok nyújtanak a súlyos állapotú (tumoros vagy intenzív ellátást igénylő) betegeknek a hagyományos kórházi ellátás mellett kiegészítő kezelést. Ezt, az ottani onkológus vagy intenzív terápiás kollégák nem csak tudomásul veszik, hanem igénylik is, látván a közös erőfeszítés jobb eredményeit. A betegbiztosító pedig ugyanúgy finanszírozza a kórházi homeopátiás kezelést, mint a hagyományost.(1, 2)

2. Magyarországon a homeopátiát csak orvosok művelhetik

Ma Magyarországon a hatályos rendeletek és a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása alapján a homeopátiás gyógyítást orvosok végzik, sőt a működési engedélyhez az orvosi diplomán kívül valamilyen szakvizsga megléte is szükséges.(3). A homeopátia egyik nagy előnye, hogy jól integrálható és alkalmazható más terápiás módszerekkel. A homeopaták jól képzett szakorvosok, akik tudják, hogy mikor van a betegnek hagyományos kezelésre szüksége, és mikor szolgálja jobban a páciens érdekét a homeopátiás kezelés. Ezzel a kettős tudással képesek olyan esetekben is segíteni, ahol az akadémikus orvoslás nem eléggé hatékony. Ilyenek például a krónikus betegségek vagy a visszatérő betegségek gyógyítása, illetve betegséghajlamok szelídítése.

Magyarországon sok olyan orvos dolgozik az alapellátásban, akik sikerrel ötvözik homeopátiás tudásukat az iskola medicina eszköztárával. Az így dolgozó kollégák terápiás eszköztára jóval szélesebb, gyógyító munkájukban sokkal több a pácienseket segítő lehetőség.

3. Homeopátiás gyógyszerek

A homeopátiás gyógyszerek piaca szélesedik, ami természetes, hiszen nő a módszer iránti érdeklődés is. A világon mintegy félmilliárd ember használja a homeopátiát, és félmillió orvos választja elsődleges terápiaként. A homeopátiás gyógyszergyártás még így is a világ gyógyszerforgalmának csak 0,5%-át képviseli, és ebből sajnos sokkal kevesebb jut kutatásra, vagy több országra kiterjedő médiakampányokra. Jelenleg, tíz televíziós gyógyszerreklámból kilenc hagyományos gyógyszert ajánl, és csak egy homeopátiásat.

4.Tényeken alapuló orvoslás – Evidence Based Medicine (EBC)

Gyakori az a kijelentés, hogy az akadémikus orvoslás tényeken alapuló eljárás, ezzel szemben a homeopátia nem felel meg az EBM kritériumainak. A British Medical Journal Evidence Centre vizsgálata szerint, az akadémikus orvoslás 2500-féle gyógyító eljárásából13%-ban eredményezett tudományos, bizonyíthatón javulást, 4%-a nem volt hatásos vagy káros volt, 46% esetében pedig hatása tudományos bizonyítékokkal nem alátámasztható maradt.

Az EBM fogalom eredeti jelentése mostanra már kissé elhomályosult. Pontos meghatározásához utalok a fogalom megalkotóira, Sackettre és Feinsteinra, akik szerint a bizonyítékon alapuló orvoslás: „a legjobb tudományos bizonyítékok lelkiismeretes, világos és megfontolt használata az egyes páciensek ellátása során hozott döntésekben. Egy másik idézet a munkájukból: „a bizonyítékokon alapuló orvoslás (EBM) az egyéni klinikai szaktudás és a legjobb elérhető külső bizonyíték együttes használata, és e kettő közül egyik sem elégséges önmagában. Ha a klinikai szaktudás hiányzik vagy felülírja a tudományos evidencia, megnő az ellátással járó kockázat, vagy ugyanígy, a kiváló külső bizonyíték önmagában nem teszi a módszert alkalmazhatóvá az egyes páciens ellátására. „

Az evidencián alapuló orvoslás (EBM) nem korlátozódik randomizált vizsgálatokra és meta-analízisekre. Az EBM nem szakácskönyv szerinti orvoslás, hanem egy alulról építkező megközelítés, amiben egymásra épül a legjobb külső bizonyíték, és az egyéni klinikai szaktudás.

Mi a helyzet ebből a szempontból a homeopátiával? A homeopátia 200 éve alatt több százezer esetleírás gyűlt össze a homeopátiával végzett sikeres gyógyításokról, és a homeopátiás gyógyítás járványokban elért sikereiről. A hatalmas mennyiségű történeti, tapasztalati anyagon túl azonban tudományos vizsgálatok is bizonyítják, hogy a homeopátia működő és hatékony módszer.

Számos tudományos igényű (Randomized Controlled Trial – Randomizált, Kontrollált Vizsgálat, RCT) vizsgálat is született, megfelelve a vizsgálati követelményeknek. (4,5)

5. A Randomizált Kontrollált Vizsgálat (RCT)

Ezeknek a kettős vak teszteknek az a lényege, hogy a vizsgálatba bevont személyeket „standardizálják”, vagyis olyan vizsgálati alanyokkal dolgoznak, akik a vizsgált paramétertől eltekintve minden más változóban megegyeznek. Az így levont statisztikai következtetést azután a teljes (vagy majdnem teljes) populációra általánosítják.

Mindannyian személyesen tapasztaljuk, hogyan működik az eredmény a gyakorlatban. Ha az adott gyógyszert ezer betegnek felírjuk, akkor bízhatunk abban, hogy kb. hét-nyolcszáz páciensnek jó lesz, de valójában biztosan nem tudhatjuk, hogy az egyes beteg esetében milyen hatás várható.

A homeopátia álláspontja az, hogy az ember nem standardizálható, ezért az orvoshoz forduló beteg (és nem a betegség!) nagyon sokféle változóját (tünetét, tulajdonságát) figyelembe véve minden embernek személy szerint választ gyógyszert.

Az utóbbi években a bizonyíték fogalma radikális módon a Randomizált, Kontrollált Vizsgálatokra, mint legfőbb mércére (Gold Standard) korlátozódott. A Randomizált, Kontrollált Vizsgálat hasznos lehet abban, hogy felbecsülje egyetlen beavatkozás, egyetlen tünetre, illetve annak lefolyására gyakorolt hatását, de nem alkalmas egy holisztikus terápia (a homeopátia is ilyen) megítélésére. Mindebből egyértelműen következik, hogy a véletlen besorolásos kettős vak módszer a homeopátia vizsgálatára alig-alig alkalmas. Az olyan vizsgálatok, melyek egyféle homeopátiás gyógyszert adnak az egyik betegcsoportnak és placebót a kontrollcsoportnak, mivel nem veszik figyelembe a homeopátia alapelveit (individualizálás), alapvetően kudarca vannak ítélve. Vithoulkas (Nobel-díjas homeopata) ennél élesebben fogalmaz: „Mivel alapjaiban más gyógyítási rendszerről van szó (anamnézis, gyógyszerkép, betegségkép, gyógyszerkészítés), és a terápiás cél is másként fogalmazódik meg, így a konvencionális medicinában használt „kettős vak” próba alkalmatlan, vagy csak korlátozottan alkalmas a homeopátiás gyógymód vizsgálatára és értelmezhetetlen eredményt ad.”

Semmi meglepő nincs tehát abban, hogy ilyen homeopátiás vizsgálati eredmény meglehetősen kevés, mindössze másfél száz van., de ezekben az RCT vizsgálatokban is több a homeopátiára nézve pozitív, mint negatív eredménnyel záruló következtetés.

A vizsgálatok a homeopátia egyértelmű pozitív eredményeit igazolták számos kórkép kezelésében. (Pl. allergia, légúti fertőzések, gyermekkori hasmenéses állapot, influenza, reumás kórképek, szédülés, fibromyalgia, csont-és ízületi gyulladás, arcüreggyulladás, akut fülgyulladás, a hörghurut, krónikus fáradtság és menstruációt megelőző tünetegyüttes.)

6. Gyógyhatást nem csak hatóanyag tud kiváltani?

A homeopátiás terápiás módszert bíráló érvek közül a leggyakrabban elhangzó az, hogy „nem működhet, mert nincs benne hatóanyag”.

Egy igazán tudományos megközelítés nem épülhet ilyen paradigmákra, egy valóban tudós elme úgy gondolkodik, hogy „mivel kétszáz éve emberek milliói tapasztalják, hogy működik, ezért el kellene gondolkodni, hogy igaz-e az az állítás, hogy gyógyhatást csak hatóanyag tud kiváltani”.
Az orvostudományban jelenleg is használatos terápiás és diagnosztikai eljárások egész sora nem anyagi típusú beavatkozásokon alapul, (pl. a nukleáris medicina és az MR).

Számos tudományos adat van arra vonatkozóan, hogy az extrém hígítású homeopátiás oldatok a víztől és egymástól is eltérő fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek, annak ellenére, hogy valóban nincs már bennük „hatóanyag”. Ezeket a tényeket egyes kritikusok módszeresen igyekeznek figyelmen kívül hagyni. A homeopátia lehetséges hatásmechanizmusára vonatkozó eredményeket közölt néhány éve Luc Montagnier Nobel-díjas tudós. Őt nemigen lehet ezoterikus sarlatánnak titulálni, eredményei tudományosan megalapozottak és rendkívül érdekesek a homeopátia szempontjából (6,7,8).

7. Amit nem értünk, az nincs is?

A homeopátia alapítójának, Samuel Hahnemannak (1755-1843) fő művében, az Organonban lefektetett alapelvei több mint 200 éve változatlanok. Annak idején a sarlatánság címkéjét aggatták Hahnemann-ra, Sigmund Freudra és más kiemelkedő orvosokra is. Semmelweis Ignác mindössze annyit kért a korabeli szülészektől, hogy mossanak kezet a boncolás és a szülésvezetés között, mert a kezükön levő „mikrobáktól” meghalnak az anyák. Bolondokházába zárták szegényt, hiszen mindenki láthatta, hogy „nincs a szülészek kezén semmi, és különben is, egy úriember keze nem koszos…” A mikrobák gondolata ellenkezett mindennel, amit az akkori orvosok hittek, és a kor jól bevált eszközeivel nem is volt igazolható. Az iskolamedicina egy-egy támadásának azonban semmi köze nincs a tudományhoz, ez maga az ortodox hit abban, hogy amit nem látunk és nem értünk, az nincs is.A homeopátia az orvostudomány része

8. A homeopátia az orvostudomány része

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a homeopátia hatékonyságára bizonyítékaink vannak, éppen úgy, ahogyan a hagyományos orvosi terápiák hozzávetőleg 36 százalékának is van EBM alapon, tudományosan igazolhatóan jótékony hatása. Valójában, mind az akadémikus orvoslás, mind a homeopátia esetében a terápia hatékonyságának megítélése elsősorban a klinikai tapasztalaton alapul, azon, hogy az orvosok mit találnak hatékonynak a gyakorlat során, de nem elhanyagolható a beteg véleménye, közérzete és életminősége sem.

Mindenki szeretné, ha még több kutatási eredmény segítené a gyógyítást, de ha az orvosok számára csak a legerősebb tudományos bizonyítékok által alátámasztott terápiák lennének megengedettek, akkor mind az akadémikus orvoslás, mind a homeopátiás terápia fegyvertára sok hatékony eszközt veszítene el, ami elsősorban a páciensek kára lenne. Éppen ezért alapvetően hibás az Indexen megjelenő írás azon kijelentése: „A hitében meggyengült orvostudomány elleni komolyabb támadás kívülről érkezett az alternatív orvoslás képében.” Számomra vitathatatlan tény, hogy homeopátia a medicina része, nem pedig egy kívülről érkező támadás.

Megfogadandó dr. Bánfalvi Attila, a Debreceni Tudományegyetem docensének megállapítása:
„A fősodorban lévő medicina akkor szerezheti vissza évtizedekkel korábbi pozícióit, ha megtanulja alternatíváitól azt, amit azok, úgy látszik, jobban tudnak: a beteg és az orvos személyiségének, az érzelmi, hitbéli, általában véve lelki aspektusoknak a szerepét és beépítését a gyógyítás folyamatában.” (dr. Bánfalvi Attila)(9)

Mi, homeopaták pozitív kapcsolatra törekszünk az akadémikus orvoslás képviselőivel, melyet a kölcsönös tisztelet és tolerancia, valamint a másik megértésére való törekvés jellemez. Tesszük ezt a gyógyítás sikeréért, betegeink érdekében, ahogy ezt Hippokráteszi eskünkben megvallottuk.

Dr. Sal Péter
gyermekorvos, a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület alelnöke
a Komplementer Szakmai Kollégiumi Tanács tagja
képviselő, ECH (European Commitee for Homeopathy)

 

1. http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Kinderklinik-und-Kinderpoliklinik-im-Dr-von-Haunerschen-Kinderspital/de/ambulanzen/homoeopathie/index.html
2. http://www.homoeopathie.at/suche/ambulanzen/ambulanzen-in-kaernten/
3. http://mta.hu/v_osztaly_cikkei/a_tudomanyos_osztaly_egeszsegugyi_allasfoglalasai-126021
4. http://www.homeopathyeurope.org/Research/clinical-research/experimental-studies
5.http://liga.iwmh.net/dokumente/upload/7ab93_Scientific_Framework_Homeopathy_2012_final_version.pdf
6. http://avilian.co.uk/2009/09/luc-montagnier-foundation-proves-homeopathy-works/
7. Science, Vol.330, Issue 6012, p1732, 24 December 2010 .
8. MONTAGNIER, L. et al.:Electromagnetic Signals Are Produced by Aqueous Nanostructures Derived from Bacterial DNA Sequences
Interdiscip Sci Comput Life Sci (2009) 1: 81–90
9. http://www.elitmed.hu/ilam/hirvilag/rivalis_hitrendszerek_a_homeopatia_6273/
10. http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/00/51/15/dd/1/Dr_Gabor_Fruzsina_Homeopatia_a_termeszet_es_tarsadalomtudomanyok_tukreben.pdf