Hogyan tovább, természetgyógyászat?

Reflexiót kaptunk a Komplementer Medicina Szakmai Kollégiumi Tagozat Tanácsadó Testületétől dr. Taraczközi István „Aki nem illeszkedik be, azt kirekesztik – A természetgyógyászat végnapjai” című írására, amely az interneten terjed, portálunkon is megjelent, és kapcsolódik a természetgyógyászat védelmében indított aláírásgyűjtésünkhöz. Alább közöljük a testületi választ – azzal, hogy szívesen közzétesszük a természetgyógyászatot szívügyüknek tartó kollégák véleményét, javaslatait.

Néhány szék üresen maradt...A Komplementer Medicina Szakmai Kollégiumi Tagozat Tanácsadó Testületének feladata a komplementer terápiás eljárások jogszabályi szabályozásának újragondolása, az új rendelet tervezet összeállítása, annak pontos meghatározása, hogy kik, milyen végzettséggel, milyen területen, milyen feltételekkel gyakorolhatják a komplementer medicina egyes szakterületeit.

Ez a rendelet tervezet kerül majd a szakmai fórumok (MTA Orvosi Bizottsága, egyetemek, Orvosi Kamara, MOTESZ, GYEMSZI-ETI, stb.) elé, akik véleményezik, s ezt követően a szakminiszter hagyja jóvá.

A rendelet tervezet kidolgozása folyamatban van – jelenleg az egyes szakterületek képviselőivel történik egyeztetés, véleménykérés (már akik a hívó szóra részt kívántak venni és akartak véleményt nyilvánítani és tenni is valamit a természetgyógyászat ügyéért).

Ezen munka elvégzésére a Taraczközi István írásában is felsorolt 13 szakember kapott minisztériumi megbízást.

Taraczközi István saját magát is szerepelteti ebben a listában. Valóban, a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége is lehetőséget kapott arra, hogy a „központilag kijelölt” Komplementer Medicina Szakmai Kollégiumi Tagozat Tanácsadó Testületébe két egyesületi tagot jelöljön. Taraczközi István önmagát és Pál Erzsébetet jelölte a Testületbe.

Adott volt a lehetőség, hogy a rendelet tervezet megalkotását véleményükkel, javaslataikkal segítsék, kérdéseiket feltegyék.

Ennek egyetlen objektív akadálya volt, hogy a Testület megbeszélésein egyikük sem jelent meg! Írásban sem közölték elképzelésüket egyetlen kérdésben sem, így lehetőségünk sem volt, hogy a véleményüket megismerjük. A Testület részére szerkesztett e-mail csoportban minden belső információt megkaptak az alakuló tervezetről, a felmerülő kérdésekről!

Mivel a munkában egyáltalán nem vettek részt, így helyettük a minisztérium két új tagot delegált a Tanácsadó Testületbe. (Egyikük a nem orvos szakértői gárdát képviseli.)

Taraczközi István és Pál Erzsébet így saját magukat „rekesztették ki”.

Fentiekre tekintettel rendkívül etikátlannak és inkorrektnek tartjuk, hogy Taraczközi István, aki hozzájutott a belső munkaanyag egy részéhez, ezeket az anyagokat terjeszti és felhasználja, sőt a szakmai közvélemény befolyásolására, szakmai félelmek gerjesztésére alkalmazza!

Tényként közöl olyan állításokat, amelyek nem valós információn alapszanak.

Nagy képzelőerőre vall az írásában megfogalmazott következtetések levonása egy, még nem kész és formálódó, munkaanyag kapcsán.

Semmi sem indokolhatja azt, hogy az adott helyzetben valaki bizonytalanságérzést, félelmet keltsen a természetgyógyászat területén dolgozó gyógyítókban sem egzisztenciálisan, sem szakmai kérdésekben!

A Tanácsadó Testület elkötelezett és intenzíven tevékenykedő tagjaiként mindnyájan szívügyünknek tekintjük, hogy a komplementer medicina Magyarországon is megfelelő rangot és elismertséget kapjon. Ehhez jól képzett természetgyógyászok és orvos-természetgyógyászok lelkiismeretes munkája egyaránt szükséges, tehát nem kirekesztés, hanem kooperatív feladat vár a nem orvos természetgyógyászokra is.

Tesszük ezt annak ismeretében is, hogy a MTA Orvosi Osztálya ismételten állást foglalt (2010) a magyarországi Komplementer Medicina (természetgyógyászat) kérdésében, ami kevésbé megengedő, sőt szigorúbb feltételeket vár el a képzés, az oktatás, az engedélyezés, az ellenőrzés tekintetében Magyarországon. Erőteljesen sürgeti a szakmai kompetenciák finomítását, a medicinába történő beilleszthetőség vizsgálatait, hiteles gyógyítók képzését szigorúbb feltételek mellett.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy a komplementer medicina területén dolgozó gyógyítók szabályozott keretek között, biztonságban végezhessék munkájukat, úgy a maguk, mint a páciensek védelmében, egyben a szakma fennmaradásának alapvető feltételeként is!

Ezen folyamat törvényi feltételeit kívánja a rendelet tervezet megteremteni.

Bízunk abban, hogy a rendelet tervezet hozzájárul ahhoz is, hogy a komplementer medicina szakterületei egyre nagyobb elismertséget kapjanak, s a végső cél, hogy a hozzánk forduló páciensek egyre jobb, magasabb szintű ellátásban részesüljenek.

Komplementer Medicina
Szakmai Kollégiumi Tagozat
Tanácsadó Testülete