Örökölhető az abszolút hallás?

A legújabb kutatások szerint az abszolút hallás kialakulásában legalább akkora szerepet játszanak a gének, mint a korai és alapos zenei oktatás. Az abszolút hallással megáldott emberek mindenféle hangszeres segítség nélkül képesek a megfelelő magasságba énekelni a hangokat. Sokáig ezt a képességet a gyerekkorban elkezdett és mindenre kiterjedő zenei oktatással hozták összefüggésbe.

Örökölhető az abszolút hallás?A mostani kutatásban 27 angol anyanyelvű felnőtt vett részt, akik közül hétnek abszolút hallása volt és mind hat éves koruk előtt kezdték zenei tanulmányaikat. A résztvevők memóriáját egy olyan teszt segítségével vizsgálták, amelyben számokat kellett a megfelelő sorrendben megjegyezni majd visszaidézni. A tesztet először egy számítógép képernyőjén vizuálisan kellett megoldani, majd egy fejhallgató segítségével hallás útján is meg kellett ismételni.

Az abszolút hallással élő emberek sokkal jobban szerepeltek a hallás utáni teszten, a vizuális tesztet azonban mind a két csoport tagjai hasonló eredménnyel oldották meg. Ez azért lényeges, mert a korábbi kutatási eredmények alapján a szakértők úgy gondolták, hogy csak a genetikai jellemzőkön múlik, hogyan teljesítenek az emberek a hallás utáni teszteken.

A vizsgálatok szerint az angol és más, nem-tonális anyanyelvűeknél sokkal ritkábban alakul ki abszolút hallás, mint a tonális anyanyelvűeknél (pl. mandarin).

„Úgy tűnik, az abszolút hallás kialakulásához elengedhetetlenül szükséges az a memória, aminek segítségével a beszédhangokat is megjegyezzük. Ez segíti a hangmagasságok és beszélt nyelvi megfelelőik közti összefüggések felismerését” – mondta Diana Deutsch, a Kalifornia Egyetem pszichológia professzora.

A tudósok kutatási eredményeiket az Amerikai Akusztikai Társaság találkozóján ismertetik majd.