Hajlamos-e hazugságra és csalásra a férfi?

A tárgyaló felek egymás arcát figyelve könnyen megállapíthatják a feszült arckifejezésből, a tettetett mosolyból az etikailag megkérdőjelezhető viselkedést. A University of Wisconsin-Milwaukee kutatói ennél messzebb mennek. Azt állítják: az arc struktúrája, arányai – ami állandó fizikai jellegzetesség – előre jelzik az etikátlan magatartásra való hajlamot.

Teszik ezt annak ellenére, hogy a tudományos alapon egyszer már elvetették, hogy a genetikailag determinált fizikai vonások megbízható előrejelzői lennének az immorális szándéknak vagy cselekedetnek.Mit gondolhat?

A kutatók kimutatják, hogy lehetséges olyan genetikailag meghatározott fizikai jellemző, amely kapcsolatban van az etikátlan viselkedéssel, amennyiben evolúciós szempontból pozitív tulajdonsághoz kötött. Pontosabban: a kutatás szerint az arc magasságához képest szélesebb arcú férfiak – akik nem mellékesen erősnek, férfiasnak érzik magukat – nagyobb valószínűséggel hajlamosak kifejezetten becsapni tárgyalópartnerüket, és képesek csalni a saját anyagi hasznukért.

Az arc méretei kapcsolatban vannak az evolúció által megjelenő tulajdonságokkal: a széles arc a férfias erő, a dominancia, az agresszivitás, a hatalom érzetének jele – mellesleg kiemelt szerephez jut a párválasztásban – együtt jár az etikátlan viselkedés valószínűségével.

A kutatás első részében megmérték a kísérleti személyek arcának arányait, majd a kutatás alanyait tárgyalásra, vitára ösztönözték, amelyben a kutatók megvizsgálták az „átverés” mértékét. A kutatás második részében az arc arányai mellett mérték a hatalom, az erő kifejeződését is, és lehetőséget adtak a résztvevőknek a csalásra, az anyagi haszonszerzésre.

Mindkét esetben megállapították, hogy az arc szélessége – a hatalomérzeten keresztül – befolyásolta a csalást. Azok a személyek, akik hatalmon lévőnek érzik magukat, egocentrikusan gondolkodnak és viselkednek, és a hatalomhoz gyakran kapcsolódik agresszív viselkedés – mondják a kutatók.

A széles arcú férfiak hatalomérzése befolyásolja etikai ítéletüket és viselkedésüket. Az a férfi, aki uralkodónak érzi magát, sokkal hajlamosabb a saját érdeke szerint viselkedni, és kevéssé korlátozzák a társadalmi normák vagy aggályok. Az általános hatalomérzet pedig közvetlenül kötődik az etikátlan viselkedéshez, csaláshoz.

A nők arcarányai nem mutattak összefüggést az etikátlan viselkedéssel, a hatalomérzethez való kapcsolatuk későbbi kutatás tárgya lesz.