A meditálás változásokat hoz létre az agyban

Azoknak a személyeknek az agyában, akik egy 7 napos spirituális elmélkedésen vettek részt, könnyebbé vált a dopaminhoz és a szerotoninhoz való hozzáférés. Ezek az idegi ingerületátvivők, illetve neurohormonok abban segítenek, hogy jobban érezzük magunkat. A dopamin a mozgási és az érzelmi válaszokat szabályozza, a szerotonin az érzelmeket és a hangulatot.

Minthogy a szerotonin és a dopamin az agy jutalmazási és emocionális rendszerének része, segít megértenünk, miért gyakorolnak olyan nagy hatást a spirituális gyakorlatok, hogyan adhatnak pozitív érzelmi megtapasztalást – magyarázza dr. Andrew Newberg, a Thomas Jefferson University integratív egészségtudományi intézetének igazgatója.

A spirituális elmélyedés az a művelet, amelyben a különböző hitű, spirituális beállítottságú emberek megtapasztalhatnak egy olyan gyakorlatot, amelynek során megerősödik a hitük, és javul az egészségük és a közérzetük. A kutatók tanúsága szerint egyre több ember vesz részt ilyen meditációkon, és azt is kimutatták, hogy a résztvevők beszámolnak a szorongásuk, stresszük csökkenéséről és hasonló előnyökről.

Még nem voltak olyan kutatások, amelyek feltárták volna a meditációs programok neurofiziológiai hatását. A kutatásban 14 keresztény hívő (24-76 évesek) volt a kísérlet résztvevője, akik hét napon át Loyolai Szent Ignác által összeállított lelki gyakorlatokat végeztek.

A napot a reggeli misével kezdték, azután csendes elmélkedés, ima, elmélyedés következett. Találkoztak lelki vezetőjükkel is, aki útmutatást és információt adott a meditáció céljáról. Az elmélkedés előtt és után a résztvevők agyi aktivitását értékelték egyfotonos emissziós komputertomográffal, emellett kitöltöttek egy sor kérdőívet aktuális fizikai és pszichológiai közérzetükről.

A hétnapos kurzust követően a résztvevőkben 5-8 százalékkal csökkent a dopamin ingerületátvivő kötése, illetve 6,5 százalékkal a szerotoniné. A kutatók úgy magyarázzák, hogy ez teszi lehetővé a dopamin és a szerotonin jobb hozzáférhetőségét az agyban, és ennek vannak pozitív pszichológiai hatásai.

A résztvevők beszámoltak még megnövekedett transzcendencia-érzésükről – a materiális világtól való függetlenedésről –, amit a kutatók a dopaminkötések csökkenésével hoznak összefüggésbe, emellett javult fizikai egészségük, feszültségük, fáradságérzetük csökkent.

Bizonyos tekintetben kutatásunk több kérdést adott, mint amennyit megválaszolt. Teamünk arra volna kíváncsi, az elmélkedésnek melyik része az, ami előidézi a változásokat az idegi ingerületátvivő rendszerekben, és vajon különböző típusú elmélkedések különböző változásokat generálna-e. Reméljük, a következő kutatások választ adnak erre a kérdésre – fűzte hozzá dr. Newberg.