Kedves Látogatóink! Finanszírozási nehézségeink szponzor híján – 15 éves működés után – bennünket is arra kényszerítenek, hogy fogjuk vissza a tempót. Ezért már nem közlünk új cikkeket, de továbbra is elérhetők a keresőink, a holdnaptár, a kínai horoszkóp és a másfél évtized alatt megjelent írásaink.
Reméljük, hogy hamarosan lesz olyan üzleti partnerünk, aki akár tulajdonosként, akár üzemeltetőként lát fantáziát a Natúrszigetben, és kész tovább működtetni, fejleszteni az oldalunkat.
Továbbra is vigyázzanak magukra és szeretteikre!

Azzá válsz, amit gondolsz

A karácsonyi kínálat egyik mutatós kötete Az otthoni gyógymódok nagykönyve, Frank Zsófia és Kürti Gábor természetgyógyászok és a Puedlo Kiadó közös vállalkozása. Az alábbiakban az információs és energiagyógyászat fajtáit kezdjük ismertetni a könyv alapján.

Az információn alapuló gyógyászat

Az otthoni gyógymódok nagykönyve

Az információn alapuló gyógyászat várhatóan a 21. század gyógyászata lesz. A DNS kód, ami minden élő, így az emberi test sejtszintű információját is hordozza, voltaképpen ez a sejtekben található örökítő anyag, csak fizikai-anyagi síkon jelentkező információ. Teljesen nyilvánvaló, hogy az ember összes többi energetikai, vagyis finomanyagi és szellemi testének működése is információn alapszik, minden test a maga szintjének megfelelő információt tartalmazza és a szerint működik.

Mivel az anyagi világ részecskéi létrehozhatók energiából és vissza is alakíthatók energiává, úgy tűnik, világunk energetikai eredetű, sőt mi, emberek, ha a tudatunkat kellő mértékben figyelembe vesszük – nem is tehetünk mást, hisz a tudatunk által teszünk szert minden megismerésre – magunk is energo-informatikai eredetűek vagyunk. Eredetünknek megfelelően, összes funkciónk is energián és információn alapul, mind fizikai, mind finomtesti működéseinket illetően.

A Gyógyító étkezés – a testünk táplálása című könyv II. fejezete, Az ember felépítése – elemek és alkatok címen részletesen vizsgálja az anyag, az energia és a mozgás, áramlás összefüggéseit, és a következőket állapítja meg:

„Az anyag- és energiacsere folyamatos, az adott szervezetre jellemző mozgásban nyilvánul meg. A lélegzetvételtől a fotoszintézisig és a táplálékfelvételtől az asszimilációig minden életjelenséget finom és egyedi mozgás hat át, ami az egyes egyedeken belül, és azoknak az egyetemes energiamezővel fenntartott kapcsolatában is megnyilvánul. Ezt úgy is nevezzük, hogy a ”külvilágból„ levegőt, táplálékot, folyadékot, energiát stb. vesznek magukhoz az élő szervezetek, és miután a felvett dolgokat felhasználják életfunkcióik fenntartásához, ugyanide bocsátják ki az anyag- és energiacseréjük eredményeként keletkezett termékeket, amelyeket más szervezetek ugyancsak létfenntartásuk érdekében hasznosítanak. Ez a folyamatos mozgás, áramlás, energia- és információcsere az élet alapja.”

Az információról pedig ugyanennek a könyvnek az egyik alaptétele, nevezetesen az: „Azzá válsz, amit gondolsz” idézet ad tömör tájékoztatást. Magyarázatul a következő mondatok szolgálnak: „… táplálékunk hatással van a gondolkodásmódunkra, érzelmeinkre, szándékainkra, tehát a tudatunkra, tudati funkcióinkra, amelyek viszont egész lényünket formálják, alakítják.” Továbbá: „…mind fizikai, mind finomanyagi szinten információs és energetikai kapcsolatban állunk egymással és az egész világegyetemmel. A közös emberi mező hordozza ezt az információhalmazt, amelyből mindannyian részesedünk kapcsolataink minőségének és mennyiségének megfelelően. Tehát a velünk kapcsolatban álló ember lelkiállapotát, hangulatát, indulatait minden finomanyagi és fizikai információhordozó segítségével (mint például az ennivaló), felvesszük, és azok hatnak ránk.” Nyilvánvalóan ugyanígy hat ránk mindaz, amiből a saját lelkiállapotunk tevődik össze, nevezetesen a saját gondolataink, érzéseink és szándékaink. (A fentiek miatt nem lehet eléggé hangsúlyozni az önvizsgálat és az önfejlesztés fontosságát!)

Ezért minden energia- vagy egyensúlyvesztésünk, minden negatív információ, akár fizikai, akár lelki vagy szellemi szinten hat ránk, a megfelelő testünk megbetegedésében nyilvánul meg. Könnyű belátni az előző állítás igazát, ha a minket érő folyamatos stressz betegségokozó hatásaira gondolunk. Azonban ahogy a stressz hosszú távon negatív információt közvetítve megbetegít, ugyanúgy ellentétes, azaz finom, pozitív információt is juttathatunk be különböző módon a testünkbe gyógyító szándékkal. Ilyen gyógymód például a virágeszenciákkal történő gyógyítás.