Rákbetegek és családi sorskötődések

A rákos megbetegedések számának drámai emelkedése – az orvostudomány nagyléptékű fejlődése ellenére is – megmaradt a jelenkor rémálmának. A Hellinger-féle családfelállítási terápia új lehetőséget nyitott meg e súlyos betegség kialakulásának megértéséhez, megoldásához.

Miért a család?

A család mindenkori tagjai – a nagyon távoli múltból is – tudattalanul sorsbeli kötődésekkel kapcsolódnak egymáshoz. Ez okozhatja például, hogy a gyerekek átveszik szüleik vagy testvéreik helyett az ő betegségüket, vagy követni akarják – tudat alatt – korán meghalt családtagjukat a halálba.

Az olyan súlyos betegség, mint a rák, néha egy bűn (például egy terhesség megszakítása) miatti bűnhődés. A bűnhődés utáni vágy a lélek mélyén hat, bármit mond is ellene az értelem.

Fontos, hogy a bűn és a bűn következményei egy idő után elmúlhassanak. Azután már a halott halott lehet, békében nyugodhat a lélek és elmúlhat a bűn.

Hogyan alakul ki ez a jelenség?

Ha megnézzük egy családnál, hogyan reagálnak a családtagok, akkor láthatjuk, hogy a családban egy fölöttes ítélőszék hat, mint egy közös, minden családtagra ható lelkiismeret. Ez teljességgel tudattalan.

A háttérben meghúzódó lelkiismeret teljes egészében archaikus. Ez azt is jelenti, hogy nem igazságos. Nem törődik azzal, hogy mindenki számára igazságos legyen a kiegyenlítés. Mert a törvény, amelyet ez a lelkiismeret érvényesít, a rangsor, vagyis hogy a korábbi elsőbbséget élvez azzal szemben, ami később következik.

Ez a háttérben rejlő lelkiismeret csak a korábban születettekről gondoskodik, és nem a későbbiekről. A korábban születetteknek szolgáltat igazságot, és ennek érdekében feláldozza a később világra jötteket. Ha ismerjük ezeket az univerzális törvényeket, akkor érthetővé válnak a családi sorsbeli kötődések. Azt azonban nem tudjuk, hogy mi ez a magasabb rendű ítélőszék.

Mely családtagokat érint a nagycsaládi lelkiismeret?

Érintett az adott személy a testvéreivel együtt, a szülők és azok testvérei, a nagyszülők, a dédnagyszülők némelyike, és azok, akiket korábban kizártak a családból, vagy akik helyet adtak másnak, például a szülők vagy nagyszülők korábbi partnerei.

Ez az alap, amelyben közös lelkiismeret vagy egy közös lélek hat, akárhogy nevezzük is. Ezen belül mozog az egész csoport, és ez irányítja anélkül, hogy a csoport tagjai ezt észrevennék.

Magát az archaikus lelkiismeretet nem érezzük. Előfordulhat, hogy valaki például szeretetből követni akarja a halálba elhunyt édesapját vagy egy testvérét, vagy valakit, aki korán elhunyt. Ezt a szeretetet érezzük. Azt azonban nem érezzük, hogy ez a szeretet egy rend ellen vét, hogy a rangsorban hátrább szereplők nem avatkozhatnak bele abba, ami korábban történt. A reakció, a tudattalan reakció az, hogy megbüntetjük magunkat ezért a beavatkozásért, mégpedig sokszor halállal.

Minden tragédia abból táplálkozik, hogy valaki tiszta lelkiismerettel, a legjobb szándékkal el akar érni valamit, szeretetből. De a szeretete miatt nem látja a rendet, így vét a rend ellen, és a rend elleni vétségért bosszút áll az archaikus lelkiismeret, úgy, hogy az illető tönkre megy bele. Ez minden tragédia alapdinamikája. Azokban a családokban, ahol valamilyen tragédia történt, szintén ez a dinamika érvényesül.

Ha tudjuk, hogy hogyan működik ez a háttérben meghúzódó lelkiismeret, akkor találhatunk olyan megoldást, amely megfelel ennek a lelkiismeretnek. Ezzel az egyén feloldást kap ennek a lelkiismeretnek az átka alól. Ez a terápia nem helyettesíti az orvosi kezelést. Ez komoly dolog, tehát félreértenék, ha testi szinten meg akarnánk spórolni valamit csak azért, mert megoldottunk egy problémát. Ezek különböző szintek. De innen szabadon dönthet a lélek, hogy a halált vagy az életet választja.

Csörnyei Ida
Tanácsadás