Kedves Látogatóink! Finanszírozási nehézségeink szponzor híján – 15 éves működés után – bennünket is arra kényszerítenek, hogy fogjuk vissza a tempót. Ezért már nem közlünk új cikkeket, de továbbra is elérhetők a keresőink, a holdnaptár, a kínai horoszkóp és a másfél évtized alatt megjelent írásaink.
Reméljük, hogy hamarosan lesz olyan üzleti partnerünk, aki akár tulajdonosként, akár üzemeltetőként lát fantáziát a Natúrszigetben, és kész tovább működtetni, fejleszteni az oldalunkat.
Továbbra is vigyázzanak magukra és szeretteikre!

A színek világa (2.)

A színek gyógyításban való felhasználása szorosan kötődik az emberi energiatesthez, a csakrák kifinomult rendszeréhez, illetve az emberi energiaburok, az aura rétegeihez. Bár a csakrák színe nem állandó, minden egyes csakrához rendelhetünk egy színt a szivárványból.

Tarts szorosan – ölelésterápia

Az ölelésterápia lehetőség arra, hogy két, szoros sorsközösségben élő ember egy számukra fájdalmas, nyelvi úton nem megoldható, a kapcsolatukat érintő konfliktust egymásnak kifejezzen, megoldjon, majd pedig kibéküljön egymással. Erről beszélgettem Ifkó M. Judittal.

A színek világa (1.)

A szín világunk megismerésének és alakításának fontos eleme, sokrétű szimbolikus és érzelmi tartalmakat rejt. Az ember nemcsak érzékszerveivel, hanem egész szervezetével, tudatával, hangulatával, testi-lelki folyamataival válaszol a környező világ színjelenségeire.

Gondolatok a szeretetről

Mi van, kérded, ha nem „fölfelé” nézzük egymást? A hosszabban tartó párkapcsolatoknál gyakran ez a helyzet. Hát nem akkor szeretek valakit, ha olyannak látom, amilyen? Ha nincsenek előttem titkai? Ha minden esendőségét és hitványságát látom?

A lélek hangja: az Imago Mundi varázsa

A zene a lélek rezdülése. Legbensőnket megérintő, tiszta forrás; átitatja teljes valónkat, megrészegít, felkavar, vagy csendes nyugalomba ringat. Az Imago Mundi zenekar magával ragadó muzsikája egy új világot tárt elém, mely minden határon átrepített: téren és időn.

Éld meg önmagad!

Egyedül lenni önmagunkkal, megélni érzéseinket, ösztönös rezdülésünket, rácsodálkozni gyermeki mivoltunkra. Egyedül lenni. Riasztó a gondolat, mert idegen. Nem magányt jelent, hanem egy mélyen szunnyadó csoda felismerését: saját lényünkét. Ebben segíthet egy-egy mandala.

Szájjal és Lábbal Festő Művészek

1965-ben Liechtensteinben jött létre egy művészeti világszervezet: a Szájjal és Lábbal Festő Művészek Egyesülete (VDMFK). Ma 650 szájjal vagy lábbal festő művész tagja van, és 42 országban működik kiadója. Jelmondatuk kezdettől fogva az volt: „Sajnálat megtiltva”.

Állati telepátia

Jel és jeladás nélkül nincs élet, de a hírvivő néha – telepátia esetén is – ismeretlen. És mi a helyzet a törzsfejlődés alacsony szintjén álló állatokkal? Agyhullámaik megrekedtek az úgynevezett alfa frekvencián, ezért állandó kapcsolatban állnak a környező világgal.

Feng Shui az autóban

Sok időt töltesz az autódban? Néha elkap a méreg, s ott adod ki a gőzt? Veszélyes helyzetekbe kerülsz nap mint nap? Otthon érzed magad az autódban, vagy sokszor bele sem ülnél, annyira idegen? Állandóan veszélyhelyzeteket élsz meg? Füstöld ki a negatív energiákat!

Kronogrammák nyomában

A lexikonok tömörségét követvén: a kronogramma olyan, többnyire latin nyelven írt alkalmi mondat vagy felirat, amelynek római számokkal egyező szókezdő – ritkábban: a szavakon belüli – betűi (I, V, X, L, C, D, M) a szövegben megidézett esemény évszámát adják.