Egy dolgozó anya is lehet jó anya!

Egy nemrégiben publikált amerikai kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a dolgozó anyák gyermekei semmivel sem „problémásabbak”, mint a nem-dolgozó anyákéi. A tanulmány szerint nem kell tehát lelkiismeret-furdalást érezniük azoknak az anyáknak, akiknek hamar vissza kellett menniük dolgozni és gyermeküket bölcsibe adták.

Elizabeth Harvey-nak, a massachusetts-i egyetem kutatójának a Developmental Psychology c. szaklapban megjelent tanulmánya szerint csupán amiatt, hogy anyjuk nem maradt otthon velük, a dolgozó anyák gyermekei nem küzdenek semmilyen érzelmi problémával vagy fejlődésbeli lemaradással.

Harvey tanulmányának különös jelentőséget kölcsönöz, hogy a korábbi kutatásokhoz képest ő egy nagyobb, 12000 fős mintát vizsgált, melyben a gyerekek 12 évesek vagy annál idősebbek voltak. Az eddigi tanulmányok ugyanis csak jóval fiatalabb korcsoportokat vizsgáltak.

Harvey a kutatás során azt tapasztalta, hogy bár a 3-4 éves korú gyermekek körében még fellelhetők eltérések a két különböző közegben nevelkedett csoport között, de ezek a különbségek tizenéves korra teljesen eltűnnek. Tízéves korra teljes mértékben megszűnnek a tanulmányi eredményekben fellelhető különbségek, 12 éves korra pedig az önkifejezésre való képesség is majdnem teljesen azonos lesz a különböző helyzetben nevelkedett gyerekek között.

Olvassa tovább a cikket…