A lélek tüze

A lélekben a Tűz elemnek mint átalakító, transzformáló funkciónak kétféle megjelenése van. A tudatilag jól kontrollált Tűz veszélytelen, hasznos átalakításokat hajt végre. Így a Tűz elem harmonikus megjelenése az emberben a kreativitásban és az együttműködési készségben fejeződik ki. Az emberi kapcsolatok minőségében meghatározó az 5-féle szeretetnyelv ismerete és tudatos használata. Érdemes átgondolnunk, hogy melyik szeretetnyelvre vagyunk a legfogékonyabbak, illetve hogy a társunk melyikre rezonál leginkább.

A Tűz elemet képes kontrollálni:

  • a Levegő elem (túl sok levegő szítja a tüzet, a túl kevés levegő pedig fojtja),
  • a Víz elem (túl kevés víz szabaddá teszi a tűz égését, a túl sok víz pedig fojtja),
  • a Föld elem (a túl kevés föld miatt a tűz csak szalmaláng, túl sok föld fojtja a tüzet).

Milyen a kontrollált Tűz?

A Tűz a Napból jön...Tehát a Tűz elemnek a többi elemmel való egyensúlya a kontrollált Tűz lényege. De akármilyen együttműködő és kreatív is valaki, ha bármilyen félelme és vágya van más területen, az magában hordozza a Tűz diszharmonikus aspektusait (romboló, lázadó stb.). Emiatt van az, hogy a tv-ben látod, valaki kiirtotta a családját és a szomszédok úgy nyilatkoznak róla: „pedig olyan jó lelkű, békés embernek ismertük meg”. Igen, a Tűz gyorsan rombolóvá válhat, ha az ember a vágyait és a félelmeit nem oldja fel.

A Tűz elem kontrollálatlanság esetén romboló hatású és diszharmonikus megjelenésű. Ilyen az ember, aki lázad: belső tűz hajtja arra, hogy az általa kívánt változást akár erővel is végigvigye.

  • Ha az emberben túl sok a Föld elem, az ilyen jellegű „változtatási igény” benne reked, nem tud megnyilvánulni, és a Tűz belülről emészti el az embert.
  • Ha a változási igény mellé túl sok Víz elem párosul, mindig a Víz nyer, és az emberben a Tűz kialszik. Ez úgy nyilvánul meg, hogy az embert mindig lehűti egy információ, ami miatt lemond változási igényéről.
  • A mozgékonyság és szabadság igénnyel (sok Levegő elem) párosult Tűz olyan, mint a tűzvihar, mindent rombol, ami az útjába kerül. Az ilyen ember addig nem nyugszik, míg a lázadását győzelemre nem viszi. A nagy forradalmárok és a nagy hadvezérek természete ez.

Az emberben a túl sok tűz a hatalomvágyat, a túl kevés tűz a szolgalelkűséget mutatja. A Tűz elem korlátozódik az emberben a fájdalomtól való félelem (fél elem!) által. Azoknak az embereknek, akik félnek a kritikától, félnek attól, hogy megsértik őket, félnek a csalódástól, egyszerűen félnek a fizikai és lelki fájdalomtól – a Tűz csökken, korlátozódik a testükben. Ilyenkor jelennek meg a következő érzelmi jegyek: a harag, az irigység, a rosszindulat, önsajnálat stb.

Az 5-féle szeretetnyelv

Táplálni kell, hogy égjen!Hogyan segíthetünk ilyenkor? Szerintem a másokat segítő útnak a legjobb módja az, ha folyamatosan megosztjuk a teremtő szeretetet úgy, ahogyan azt a hozzánk forduló, velünk kapcsolatban álló ember a leginkább megérti, megérzi.

Szeretet = becsület, tisztelet, egymásra odafigyelés – és ez belülről, belőlünk indul!

Szerintem a szeretetért jöttünk a világra!

Üres energiatankkal nehezek a mindennapok, hívja fel a figyelmet Gary Chapman az Egymásra hangolva című könyvében. Hogyan lehet az energia- vagy érzelmi tankot megtölteni?

Szeretettel!

Chapman 5 alapvető szeretetnyelvet jelöl meg, és mindenkinek van egy, elsőbbséget élvező szeretetnyelve. Melyek ezek?

Elismerő szavak. Számára fontos, hogy nap mint nap megdicsérjék, bizonyos helyzetekben bátorítsák. Szelíd, kedves szavak, elismerő nyilatkozatok ezek, melyek szárnyakat adnak neki.

Minőségi idő. Lényege az, hogy amíg együtt vagyunk, teljesen rá figyeljünk. Érdeklődéssel és a megértés szándékával hallgassuk őt, számára fontosak a közös tevékenységek! Nemcsak a meghallgatásra vágyik, hanem arra is, hogy társa is ossza meg vele a gondolatait.

Ajándékozás. Akinek ez a szeretetnyelve, az nagyra értékeli a kisebb-nagyobb figyelmességeket, és ő maga is szívesen lepi meg szeretteit. Lehet, hogy az ilyen ember maga készíti el a személyre szabott ajándékait.

Szívességek. Számára fontos a szolgálatkészség. Örömet jelent, ha segítenek neki teendői ellátásában, ha a keze alá dolgoznak, ha teljesítik kimondott vagy kimondatlan kívánságait.

Testi érintés. Akinek ez a szeretetnyelve, annak fontos, hogy naponta megöleljék, megsimogassák, gyengéden megérintsék. (A szex is ide tartozik, de nem feltétlenül azonos vele – a szerk.) Jólesik neki, ha kézen fogva sétál vele a párja az utcán. Nem minden érintés hat rá ugyanolyan kellemesen, így érdemes segítenie társának abban, hogy pontosan mivel is lehet örömöt szerezni neki.

A lélekig hatol...

Ezeket a szeretetnyelveket érdemes tudatosítanunk, átgondolnunk, hogy melyikre vagyunk a legfogékonyabbak, illetve hogy a társunk melyikre rezonál leginkább, és megtanulnunk az alkalmazásukat. Jómagam ezt tanítom is.

(A legtöbb embernek nemcsak egy, hanem legalább 2-féle szeretetnyelve van, ezek lehetnek azonos vagy majdnem megegyező súlyúak. Az ideális kapcsolatban a partnerek értik egymás szeretetnyelvét, és törekednek arra, hogy tudatosan töltsék is egymás szeretettankját. Természetesen a szeretetnyelvek alkalmazása nem csupán a társkapcsolatokban fontos, hanem egyéb családi, munkahelyi kapcsolatainknak is a javára válik. – A szerk.) ez a szeretetnyelve, annak fontos, hogy naponta megöleljék, megsimogassák, gyengéden megérintsék. (A szex is ide tartozik, de nem feltétlenül azonos vele – a szerk.) Jólesik neki, ha kézen fogva sétál vele a párja az utcán. Nem minden érintés hat rá ugyanolyan kellemesen, így érdemes segítenie társának abban, hogy pontosan mivel is lehet örömöt szerezni neki.

A kulcs a mi kezünkben van

A jelképes kulcs minden ember kezében ott van. Ez egyben felelősséget jelent, amellyel önmagán dolgozva haladhat előre mindenki a fejlődéséért. Amikor fogyatkozik az érzelmi tankunk, használjuk bátran az ENERGY által kezünkbe adott csodát!

Amikor valakin eluralkodik a düh, mérges, haragos, akkor a REGALEN; ha félelmek tartják fogva, akkor a RENOL; amennyiben szomorú, bánatos, elkeseredett, akkor a VIRONAL; ha az aggódás, töprengés jellemzi, és nem tud kiállni magáért, akkor a GYNEX a megfelelő gyógyír a számára!

A Tűz elem saját szerét, a KOROLEN-t, a RUTICELIT KRÉM-et, SAMPON-t és SZAPPAN-t mindenkinek szeretettel ajánlom, hogy a szeretet simogató, lágy hatékonysággal jusson kifejezésre minden cselekedetében.

Molnár Judit
természetgyógyász, ENERGY klubvezető
Pécs

További információ az Energy cég honlapján és az Energy menüpontunkban. Ugyanott ingyenes természetgyógyász tanácsadás is igénybe vehető.

(x)