Működik-e a homeopátia? Hassmann Péter könyve

Homeopata orvosok beszélgetésre hívták meg szkeptikus társaikat. Javasolták, hogy vendégeik „nyitásként” vegyenek be egy kis homeopátiás szert. „Miért tennénk?”, kérdezték. „Miért ne, hiszen szerintetek nem lehet semmilyen hatása, mert nincs benne hatóanyag”, így a válasz. Így hát szépen elszopogatták a golyócskákat. Ám kisvártatva jött a meglepetés…

A szkeptikusok ugyanis pár perc múlva hevesen vakarózni kezdtek, és persze azonnal megkérdezték a homeopatákat: „Mi történik itt, mi a fenét adtatok nekünk”? „Semmi különöset nem kaptatok, csak a rühösség elleni szert”, hangzott a magyarázat. Amihez a vendéglátók hozzáfűzték, hogy a homeopátia egyik alaptörvénye szerint az a szer, amelyik egy egészséges embernél meghatározott betegségtünetet vált ki, alkalmas az ettől a tünettől szenvedő beteg gyógyítására.

Nem teljesen önkéntes gyógyszerkísérlet

Az úgynevezett homeopátiás gyógyszerkísérletek (proving) során éppen ezt a jelenséget használják ki, amikor fel akarják térképezni egy-egy konkrét szer lehetséges testi-lelki hatásait. Itt tehát valójában egy gyógyszerkísérlet zajlott, igaz, nem teljesen önkéntesen, de az eredmény önmagáért beszélt…

Régi történet ez, amely semmit sem veszített az aktualitásából, hiszen az alapkérdés ma is változatlan: működik-e a homeopátia? Akik ezt a több mint két évszázada használatos gyógymódot mindig is a földbe akarták döngölni, azzal érvelnek, hogy a homeopátiás szerekben a sokszoros hígítás miatt már egyetlen molekula sincs jelen az eredeti hatóanyagból, ezért kizárólag placebohatásuk lehet. Ha az anyagi világban bevett észjárást tekintjük, igazuk is volna, csakhogy – állítják a homeopaták – a Hahnemann által felfedezett gyógymód másképp működik: a finomenergiák, a világunkat keresztül-kasul átszövő információs mezők törvényeinek van alárendelve.

A homeopátia: abszolút személyre szabott kezelés

„Tegyük fel, hogy így van, tessék bebizonyítani”, így az ellenzők. Igen ám, de hogyan? A tudomány ma ismert és elfogadott módszerei, a „kettős-vak, placebokontrollált, randomizált” vizsgálatok a homeopátiára egy az egyben aligha alkalmazhatók. Mégpedig azért nem, mert a homeopátia a hasonlóság törvényén alapuló, abszolút személyre szabott kezelést kínál, szemben az allopátiás eljárásokkal, vagyis a modern gyógyszeres terápiákkal, amelyek mindig valamilyen tünet ellen, annak elnyomására, visszaszorítására irányulnak. Ha például köhög valaki, akkor a modern nyugati orvoslás ennek a panasznak a megszüntetésére törekszik – függetlenül attól, hogy az illető alkata, személyisége miféle, és esetleg milyen egyéb panasza van még.
Mennyire más ez a megközelítés, mint a homeopatáké!

Működik-e a homeopátia? Hassmann Péter könyveA szellem valósága az anyagban

„…sok-sok ember tapasztalta meg és tett tanúbizonyságot arról, hogy a homeopátiás szerek nemcsak hatni képesek, de egyenesen csodával határos gyógyulásokat is képesek előidézni”, írja új könyvében Hassmann Péter, aki művét szerényen rövid tanulmánynak nevezi. „Működhet-e a homeopátia? A szellem valósága az anyagban” – ezt a címet kapta a merész és rendkívül elegáns elemzés.

A szerző, a Remedium Könyvek gazdája, számos remek homeopátiás könyv kiadója ezúttal merőben új megközelítést kínál. A matematikáét, pontosabban a projektív geometriáét, amelynek alapjaival az ebben a tudományágban amúgy járatlan olvasó is egész könnyen megbarátkozhat.

Persze a geometria csak eszköz a szerző kezében. Leszögezi: „Ahhoz, hogy a saját emberi szellemünkről fogalmat alkothassunk, először a szellemnek az anyagtól teljesen független létét kell felismernünk.”

A semmi árnyékában?

Az ember halandó, és amíg önmagát csak a testével azonosítja, a halál – a semmi – árnyékában kell élnie, ami súlyos teher. Ám „az anyagtól függetlenül létező halhatatlan emberi szellem felfedezése önmagunkban megszabadít ettől a tehertől”, hangsúlyozza Hassmann Péter.

Itt már látszólag messze jár a homeopátia fogalmától, mintegy filozófiai magasságokba emelve mondandóját. Jól teszi: könyvének olvastán az ember úgy érzi, hogy a homeopátia – mint cseppben a tenger – tükrözi mindazt, ami az emberi létben a legfontosabb. Igen, ismerhetjük föl, valóban több vagyunk a mulandó fizikai testnél, hiszen létezésünk minden pillanatában, minden egyes lélegzetvétellel folyamatosan kapcsolódunk valami nagyobb egészhez, a szellem határtalanul tág világához.

És a homeopátiában éppen az a nagyszerű, mutat rá Hassmann Péter, hogy „a homeopátiás gyógyszerrel nem az anyag, hanem a szellem erőit szólítjuk meg az emberben”.

Kürti Gábor

Ha érdekli a téma, ajánljuk figyelmébe az alábbi cikket:

Covid utáni fáradtság: homeopátiás megoldások