A Hold mint érzelmi vezérlőnk

Az asztrológiában egyértelműen a lélekhez, az érzelmekhez és a nőiséghez társítják a Holdat. A Hold mind a ciklusain, mind a Zodiákusban megtett útján hatással van a lelki világunkra is, ezt a laikus szemlélő is észreveszi, és már az ősidőkben is feltűnt sokaknak. Hogyan hat ránk a mindennapokban, hogyan fordíthatjuk a javunkra, ha tudjuk, mire számíthatunk?

Nem véletlen, hogy az asztrológia is az érzelmekhez és a lélekhez társítja és kiemelt jelentőséget tulajdonít ennek a fővilágosítónak (a másik fővilágosító a Nap, amelyet a férfi princípiumhoz társítanak). Kétségtelen hogy hatással van az érzelmeinkre, hangulatunkra és az élet dolgaihoz való hozzáállásunkra.

Kos: Hajlamosabbak lehetünk a türelmetlenségre, érzékenyebbek lehetünk a megszokottnál, vagy inkább frusztráltabbak. Gyorsan túl akarunk lenni mindenen. Kos holdnál könnyebben elszakítjuk a láncokat, könnyen kerülhet szakításra sor bármilyen téren. Ugyanakkor újrakezdhetünk dolgokat, vagy merőben új dolgokba kezdhetünk. Mindezt fokozhatja az újhold hatása vagy a szakítást a csökkenő hold. Mindenképpen egyfajta lelki, érzelmi megújulásban lehet részünk.

Hallgassunk a megérzéseinkre, haladjunk belső utakon, és a kerülőutak helyett mindig válasszuk az egyenességet. Egyrészt így gyorsabban érhetünk célba, másrészt az egyenességgel többre megyünk.

Érzelmek, lélek, nőiség

Bika: Most a realizmusé a főszerep, amikor két lábbal állunk a földön. Hajlamosak lehetünk a ragaszkodásra, nyakasságra, makacsságra. Fontossá válhat a biztonság, főleg az anyagi biztonság érzete. Míg az előző napokban könnyen ment az elszakadás, most jobb, ha meg sem próbáljuk, majd inkább kedvezőbb napokon. Most a kitartás van a főszerepben és egy kicsit a lelassulás. A szépség és a kényelem iránti igény teret nyerhet. Ne beszéljünk sokat, pláne feleslegesen, hallgatni arany. A hangok, főleg a harsányság zavaró lehet. Jólesik a csend. Csillapítsuk le a gondolataikat is.

Ikrek: Míg az előző napokban inkább csendre vágytunk, ismét jólesik egy kicsit kimozdulni, felpörögni, a szellem élénkebb, vágyunk a beszélgetésre, néha sziporkázunk. Hajlamosabbak vagyunk viszont a fecsegésre is. A napot a szétterjedő, mindenhová eljutó energiák jellemzik, ezért könnyen válunk szétszórttá. Hajlamosak vagyunk a nagyobb ugrásokkal való haladásra. Figyelmünk könnyen elterelődik, szétterjed, néha csapong. Útelágazások jöhetnek, eltérhetünk a korábbi irányoktól. Erős, szinte szikrázó lehet a fény.

Rák: A mély érzelmek és a befelé fordulás jellemző a Hold uralta jegyben. Mivel a Hold ebben a jegyben otthon van, kiemelten fontosak a lelkiek, a belső világ színesebb, a külső ingatag. Sűrű, szélesre táruló növekedés jellemző. Könnyebb áldozatot hozni bármiért. Hajlamosak lehetünk a nyugtalanságra és gyengébb lehet a közérzetünk, jólesik begubózni, otthon maradni a családdal.

Oroszlán: Ismét kiáradó, kiszárítóan tüzes és impulzív napok következnek. Jellemző a határozottság, a bátorság, a határok elmosódása, kockázatvállalás. Az akadályokat könnyebb legyőzni. Ha korábban valamivel küzdöttünk, most talán könnyen túljutunk rajta. Most a határozott döntések ideje van. Inkább a lendületesség jellemez.

Szűz: Logikus, indokolható célok kellenek, apró, késleltetett, megfontolt lépések. Csak semmi kapkodás! Jellemző a pedantéria, a vizsgálódás, feltárás és utána a cselekvés. Felbontás, elválasztás most könnyen megy, miután alaposan megfontoltuk. Jólesik a pepecselés, elmerülni bármiben.

Mérleg: Művészet iránti igény és művészi hajlamok, fellángolások (születési horoszkópban a Mérleg Hold egyébként gyakran jelez művészi hajlamokat). Gyengéd tapintatra való igény, nincs veszekedés, lehetőleg elkerüljük akkor is, ha adódna a helyzet, ingázás az egyensúlyig, egyensúlyra való törekvés. Inkább valamilyen kreatív tevékenységgel vezessük le a feszültséget.

Skorpió: Nehéz az elfogadás, az erő mélyre hatol, kiváj és kutat. Hajlamosak vagyunk másokban és magunkban is a hibát keresni, de ugyanakkor próbáljuk elrejteni. Csalogat a sötét és a bujaság. A sötétség, a rejtőzködés jólesik, vonzó. Így mások se látják a hibákat.

Nyilas: A jövő válik fontossá, minél távolabbi. A nagy a kicsinél fontosabb, nagyravágyó törekvések, nagyratörő tervek foglalkoztatnak. Összeköttetések keresése, hosszú lépések, a jövő építése, ugyanakkor nagyvonalúság jellemez. Könnyen adakozunk. Nyitottság és dinamizmus, lendületesség jellemez. Kitörünk az előző napok rejtőzéséből.

Bak: A levegő átlátszóvá válik, a gondolkodás világossá, komollyá, egyenes vonalúvá. Célratörő gondolatok és viselkedés jellemez, kevésbé mozgalmas, ám kitartó, gyakran törtető fáradozás. Ami a Nyilasban elkezdődött, most kitarthat. Megállapodás, komoly beszélgetések ideje. Kikristályosodott gondolatok és fontos döntések legjobb ideje.

Vízöntő: A szellem körülölel, intuitív gondolatok érkezhetnek. Hallgassuk meg őket. A tűrhetetlen béklyóktól való megszabadulás: bármi, ami nem szolgál, ami gúzsba köt – akár a képzetek, gondolatok is – az teher. Meg akarunk szabadulni tőle. Most jó, ha meg is tesszük. Igény a szellemi munkára, a szellemiekkel való foglalkozásra, meditációra. Ha mégsem jött be a Bak hold idején kötött megállapodás, most még megléphetünk.

Halak: A köz java az én elé kerül, közösségi törekvések jellemzők. Elmosódnak a határok, könnyebb betekinteni a kulisszák mögé. A képzelet kiszínezi a világot. Álláspontfoglalás elkerülésére való törekvés jellemző lehet, esetleg a talpnyalást se vetjük meg. Behódoló magatartásra való hajlam. Érzékenység előfordulhat.

Babusáné Gazdik Ágnes
Öko-Piac-Tér.net