A karakterszám és a belső gyermek

Hogyan kezeljük, neveljük gyermekünket egyéniségének megfelelően? Miért viselkedünk stresszhelyzetben néha gyerekesen, furcsán? A karakterszám a gyermekkori énünkről és a belső gyermekről is vall, ezért választ adhat ezekre a kérdésekre.

20100616-inner-child18 éves korig ez játssza a főszerepet, később pedig a stresszhelyzetekben felvett önkéntelen viselkedési formát határozza meg. Ilyenkor előtérbe kerülhet a belső gyermek és átveheti az irányítást. Segíthet megérteni önmagunkat és másokat is az ilyen frusztrált helyzetekben. Segíthet a szülőnek, tanárnak és a gyermeknek is a szám és a tulajdonságok ismerete, a nevelésben és a tudatosabb fejlődésben. Felnőttként segíthet az önismeretben és a konfliktuskezelésben.

Az 1-es gyermek (karakterszám)

Társaság, ez mindennél előbbre való az egyes gyermeknél. A túlzott aggódás, a mértéktelen szülői oltalom csak nehezíti életét.

A 2-es gyermek (karakterszám)

A következetesség a gyermek biztos támasza, amelyre a kettes számú csemeték esetében a szülőknek, tanároknak kell különös gondot fordítaniuk. A kicsinek napirendre, betartott ígéretekre van szüksége. Diplomáciai érzéke már egészen kis korától kimagaslik, ezért nem meglepő, hogy gyakorta találjuk őt a békebíró szerepében számos perpatvarban, de azzal is számoljunk, hogy ő lesz az első, aki közli, ha úgy érzi nem megfelelő bánásmódban részesül. Romboló hatású e kisember életében az a szülő, aki hiteltelenné válik, nem tartja be a szavát, vagy esetleg azt várja el gyermekétől, amit önmaga sem képes megtenni. A gyermeknek kimondottan ártalmas, ha magasan, a természettől elzárt lakásban kell élnie, s csak ritkán juthat el vidékre.

A 3-as gyermek (karakterszám)

Hagyjuk kibontakozni. Akkor támogatjuk leginkább, ha engedjük, hogy valóra váltsa saját ötleteit, kamatoztatni tudja kreatív képességét. Legyen bár balett, autószerelés, vagy szörf, a lényeg a bátorítás, bíztatás. A kíváncsiság vele született tulajdonsága, kérdéseire adjuk meg a választ legjobb tudásunk szerint, addig úgysem tágít mellőlünk. Ez a gyerek szeret társaságban lenni, és ő lesz az utolsó, aki bejön a játszótérről. A család legidősebb fiaként meglepően gyakran gondolkodik előre, kiváltképp, ha parti szervezéséről, vagy randevúról van szó. A külsőség fontos számára, fizikai megjelenésére, ruházkodására gondot fordít, és könnyen megsértődik, ha e téren kritika éri. Káros számára, ha természetét bármi módon elnyomjuk.

A 4-es gyermek (karakterszám)

Bíztatás mindenekfelett. Ez a négyes karakterszámú gyermek lelkéhez vezető út kapujának nyitja. Tartaléka kiapadhatatlan, ha kreativitásról van szó. Lételeme a dicséret, amely új tettekre, új utak felfedezésére sarkallja őt. Adjunk neki teret és időt, hogy valóban kibontakoztathassa páratlan tehetségét. Jó hangulata, aktivitása változó erővel tör rá, hullámzó természete miatt meg kell tanítanunk neki, hogy a vállalt kötelezettség szent, azt minden körülmények között teljesíteni kell. Jóhiszemű, ami akár bajba is sodorhatja, így hasznát veszi, ha figyelmeztetjük, hogy bizalmával ne mindenkit ajándékozzon meg első látásra. Nézze meg, ki, s mikor érdemli meg feltétlen odaadását. Károsítja a gyermeket, ha kreativitását, alkotni vágyását, álmait akár a szülői házban, akár az iskolában elnyomjuk. Tehetsége már korai gyermekéveiben megmutatkozik, bátorítsuk, bíztassuk őt.

Az 5-ös gyermek (karakterszám)

Az 5-ös számra minden látószögből nézvést meghatározó hatást fejt ki a középpont. Nehéz felkutatni a tiszta ösvényt az asztrológiai minta gyújtópontjában. A szülő, a tanár hangsúlyos, meghatározó szereplő a gyermek életében, ő az, aki elé tárja, megmutatja a megfelelő irányt. Ennek híján a maga módján fejlődik („megy a saját feje után”), s túlzott nyíltsága révén könnyen más befolyása alá kerülhet. Életében szilárd pont az otthon és az iskola is, az ismert szereplőkkel együtt. Felnőttkorában zárkózott, visszahúzódó, gyanakvó lesz, ha gyermekkorában kihasználják őszinte segítőkészségét.

Az 6-os gyermek (karakterszám)

A morális iránymutatás létfontosságú számáral. Igazságérzete rendkívül fejlett, szüksége van a szülői, tanári kézfogásra, amely bevezeti őt a rugalmasság a tanácskozás, a megvitatás fogalmainak gyakorlati világába. Ez annál inkább lényeges lépcsőfok számára, mert ezen ismeretek hiányában könnyen vaskalapossá válik, sajátos etikai álláspontja miatt pedig elszigetelődik. Óvatosan bánjunk a kritikával, mert – ha gyermekünk ide tartozik – rendkívül érzékeny, büszke. Önbizalma óriási, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy saját magával szemben ne fogalmazna meg kritikát.

7-es gyermek (karakterszám)

A társasági életre készítsük fel gyermekünket. Keresi, kedveli, és meg is teremti maga körül a jó hangulatot, az örömöt. Az otthon és az iskola egymásra épülő hatása nála meghatározó jelentőséggel bír. Lételeme a szabadság, s azzal teszünk a legjobbat neki, ha ebben nem korlátozzuk. A nevelésről lemondani ennek ellenére súlyos vétek lenne, követelőző, erőszakos felnőtt válhat belőle, ha elkényeztetjük. Az éremnek ezúttal is két oldala van, érett emberként visszahúzódó, félénk lehet, ha már kiskorában is a magányt, az egyedüllétet keresi.

A 8-as gyermek (karakterszám)

Vita, érvelés, meggyőzés – nem lehet ezt elég korán elsajátítani egy nyolcas gyermek számára. Az intellektuális összecsapás, akár otthon, akár iskolában építő erőt hordoz magában e csemetének. A Ji Csingben ez a jegy a legkisebb fiú szimbóluma, akinek szüksége van az önfegyelem gyakorlására. Időben kell megtanulnia, hogy vegye ki a részét a ház körüli munkákból, még akkor is, ha ez nem mindig vált ki nála tetszést. S bár gyermekünkről van szó, a szeretetet nemcsak kényeztetéssel mutathatjuk ki. Az ebbe a csoportba tartozó gyermek Föld természetű, zavarttá és sérültté válhat a szülők, vagy a tanárok hipokratikus viselkedésétől.

A 9-es gyermek (karakterszám)

Minden gyermek más és más, mégis az e számmal rendelkező kisemberekben közös vonás, hogy meg kell tanulniuk figyelembe venni, tisztelni a másik embert, s ebben nagy segítségére lehet a szülő. A tűznek égni kell, ám hogy kárt ne tegyen másban, helyezzük tartóedénybe. Másképp fogalmazva, a jól időzített fegyelmezés javára válhat utódunknak.

(Forrás: Szilvásy Judit: Feng Shui, út a boldogsághoz, Első Magyar Feng Shui Centrum, Budapest, 2003)