Mit árul el az energiaszámunk?

Az energetikai számunk az előre nem tervezett, ösztönös hatást jelzi, amit a külvilág felé sugárzunk, emberek társaságában, akikkel csupán egy röpke pillanat erejéig találkozunk, vagyis a spontaneitásunkat.

Megmutatja azt a képet, amit mi formálunk és mutatunk a külvilágnak, a stratégiánkat, a felszínt, védelmi zónánkat, az álarcot. Erről mások rólunk alkotott véleménye alapján is többet tudhatunk, ezek a sajátosságok néha csak nagyon finoman, lágyan érzékelhetők, de sokat segíthet az önismeretben. A számot az alábbi táblázatban keressük meg. A baloldali oszlopban a karakterszámok helyezkednek el, a felső vízszintes sorban pedig a Gua számok. A kettő metszéspontjából olvashatjuk ki a hozzánk tartozó energetikai számot. Ezen érték kiszámítása mindkét nem esetében egyforma, mivel az előző két számból adódik.

20100617-energiaszam-tabl

Energetikai szám 1

Szenvedélyes, társasági, sziporkázó, élettel teli, bugyog, mint a tiszta forrásvíz – egyfelől. A másik típus ennek épp ellentéte: savanyú, óvatos, határozatlan, halogatásra hajlamos.

Energetikai szám 2

Visszavonult, diplomatikus, segítőkész. Meg¬bízható ember, aki megtartja ígéretét, betartja szavát. Mindig ügyel a részletekre, gyakorta aggodalmaskodó.

Energetikai szám 3

Spontaneitás. Ez jut elsőként eszünkbe a hármas energetikai számmal rendelkezőkről. Rengeteg energia lakozik benne, nagyon optimista, lelkes – bármivel foglalkozik. Zajos és élénk.

Energetikai szám 4

A szél szimbólum számos tulajdonságot köl¬csönöz neki, ő a leginkább változékony a ki¬lenc típus közül. Környezete, a körülötte zajló események könnyen befolyásolják őt. Szavatartó, segítőkészsége nem marad rejtve embertársai előtt. Csendes, udvarias, gyakran függ másoktól.

Energetikai szám 5

Szembetűnő jelenség, aki akkor érzi jól ma¬gát, ha ő oszthatja a parancsot, a feladatot. Szeret másokat irányítani, fontos számára, hogy érezze az élet pezsgését, tudja, hogy ré¬szese az eseményeknek. Az 5-ös energetikai szám leginkább az előző két szám tulajdonsá¬gaira helyezi a hangsúlyt.

Energetikai szám 6

Egyenes, őszinte ember benyomását kelti, ez néha direkt és túlzott is tud lenni. Alapjában véve figyelmes, megfontolt, körültekintő és jól szervezett egyéniség. Cselekedetei tiszták, viselkedése előre kiszámítható.

Energetikai szám 7

Örömkedvelő, humoros ember, aki élvezi a függetlenséget. Figyelmes, ha hallgatni kell, társaságában lazának érezhetjük magunkat. Sármos, humorérzékkel megáldott, s emiatt ő teheti ránk a legmélyebb benyomást

Energetikai szám 8

Két lehetséges megoldás közül a bonyolultab¬bat választja. Első ránézésre nyugodtnak lát¬szik, amely megtévesztő is lehet, sokan a fé¬lénkséget látják emögött – tévesen. Kitartása nem szenved csorbát még a legnagyobb kihí¬vások idején sem.

Energetikai szám 9

Feltűnő, hivalkodó, esetenként meggondo¬latlan, lobbanékony természet, aki szívesen barátkozik, társaságban érzi igazán elemé¬ben magát.

(Forrás: Szilvásy Judit: Feng Shui, út a boldogsághoz, Első Magyar Feng Shui Centrum, Budapest, 2003)